Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 23 apríl 2024 04:42

Mobilita Erasmus+ vo Frýdku-Místku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V rámci programu Erasmus+ sa počas tohto týždňa našich šesť žiačok zúčastňuje mobility v moravskosliezkom mestečku Frýdek-Místek. Cieľom tohto medzinárodného stretnutia je vytvorenie spoločného online časopisu.

Prostredníctvom rovesníckeho vyučovania si žiaci vymieňajú svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti žurnalistiky - keďže sa stretli žiaci, ktorí sú členmi redakcíí školských časopisov - HEroes /ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom/ / a Život na Dvojce /ZŠ Jana Čapka vo Frýdku-Místku/. Projektové vyučovanie je založené na koncepcii STREAM so zameraním na rozvoj kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti - žiaci sa učia spracuvávať informácie, zvukové a obrazové materiály do podoby rôznych publicistických žánrov.

Prvý deň mobility sa niesol v duchu zoznamovania - výsledkom aktivít boli aj originálne "reklamy" na spolužiakov, ktoré prelomili ľady medzi slovenskými a českými žiakmi. Prostredníctvom vzdelávacích videí, ktoré si pripravili naše žiačky, sa v prvý deň venovali témam ako tvoriť dobrú reportáž a čo má obsahovať dobrý školský časopis. Aj vďaka formatívnemu hodnoteniu si uvedomili, v čom sa môžu ešte zlepšiť. Získané vedomosti a skúsenosti mohli následne využiť popoludní - úlohou jednotlivých česko-slovenských tímov (fotografi, redaktori a editori) bolo tvoriť reportáž o návšteve v ZOO Ostrava, ktorá bude publikovaná v spoločnom online časopise.

Prečítané 244 krát