Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 28 november 2023 11:56

Žiak vo svete digitálnych technológií - si digitálny imigrant alebo digitálny domorodec?

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Digitálny domorodec a digitálny prisťahovalec, tieto dva pojmy boli po prvý krát definované v roku 2001.

Marc Prensky (https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf) v tom čase veľmi  opísal aj aktuálny trend, ktorý je viditeľný aj v oblasti vzdelávania. Naši súčasní žiaci patria do generácií označovaných ako digitálni domorodci. Narodili sa do digitálneho sveta, ktorého každodennou súčasťou sú digitálne zariadenia, počítačové hry a internet. Naopak my, učitelia sme tzv. digitálnymi imigrantmi a viacmenej sme sa súčasnej dobe museli prispôsobiť.

Uvedený fakt je jednou z možných príčin vznikajúcich problémov vo vzdelávaní a v postoji žiakov ku samotnému učeniu sa.

Pre našich žiakov nie je škola jediným miestom vzdelávania, podstatným svetom a miestom získavania informácií je práve internet. Nevyhnutnosťou tohto stúpajúceho trendu nástupu a postupnej implementácie digitálnych technológií do vzdelávania je poskytnutie kvalitného vzdelania v oblasti nielen samotného používania technológií, ale aj zvyšovanie digitálnej gramotnosti žiakov.

Digitálna gramotnosť je podľa DigiComp jednou z ôsmich kľúčových kompetencií a týka sa kritického používania celej škály digitálných technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života.  
Zvyšovanie digitálnych kompetencií žiakov vedie súčasne k nevyhnutnosti zvyšovania povedomia o rizikách spojených s používaním internetu, bezpečnosťou na sociálnych sieťach, bezpečnom prihlasovaní do aplikácií, či kyberšikane ako novodobej forme agresivity.

Digitálnu pripravenosť našich žiakov na súčasnosť sme sa si overili v dotazníku zameranom na informačnú bezpečnosť. Dotazník vyplnilo 209 žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania našej školy.
Dotazník je dostupný na:
https://forms.gle/YbmiFoMJPXWbcoueA

a výsledky dotazníka:
https://new.express.adobe.com/webpage/yKgAW2e8wMIQZ

V ďalšom príspevku Vám prinesieme 12 pojmov z oblasti kyberbezpečnosti, ktoré by ste mali poznať, ak chcete ostať v online svete v "bezpečí" a náš týždeň počítačovej bezpečnosti zakončíme únikovkou do minulosti.

Prečítané 262 krát