Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 16 november 2023 10:08

P2P Medzinárodný deň študentstva

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

17. november je medzinárodným sviatkom študentskej komunity a predstavuje jedinečnú príležitosť, ako vzdať poctu nielen univerzitným študentom, ale aj študentom stredných škôl, či žiakom základným škôl.

Pôvodne to bol deň uctenia pamiatky viac ako 1200 študentov z Univerzity v Prahe, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny a preto sa tohto dátumu týkajú dve významné udalosti.

17. november je nielen Medzinárodným dňom študentov, ale zároveň aj Dňom boja za slobodu a demokraciu.

Tento deň sme si pripomenuli na našej škole medziúrovňovým, resp. medzi-inštitucionálnym vyučovaním, čo v podstate znamená vrstovnícke vyučovanie, avšak nie tak, ako sme zvyknutí na našej škole. Hoci učili starší mladších, nové vedomosti a ich upevnenie sprostredkovali našim terajším žiakom už naši bývalí žiaci, ktorí navštevujú štátne gymnázium v Humennom.

Vrstovnícke vyučovanie má viacero výhod. Prvou je, že vrstovnícke vyučovanie je účinnou formou kolaboratívneho učenia a prináša benefity tak učiacim sa, ako aj "vyučujúcim". Vyučujúci si touto formou podporia rozvoj prezenčných zručností, komunikačných a vodcovských zručností a učiaci sa stanú ich aktívnymi spolupracovníkmi. Je to aj možnosť podpory budúceho kariérneho zaradenia "vyučujúcich" študentov, či žiakov a pochopenia náročnosti učiteľského povolania.

Profesiu učiteľov si vyskúšala Natália, ktorá počas hodín anglického jazyka pomohla pomocou digitálnych technológií upevniť žiakom vedomosti o prítomnom priebehovom čase, či počítateľných a nepočítateľných podstatných menách.

01 02

Matematiku prišli našim žiakom pomôcť pochopiť Simona, Barbora a Klaudia.

03

Kladia upevnila so žiakmi vedomosti z oblasti zlomkov. Žiaci pracovali v skupinách a nadobudnuté vedomosti si precvičili formou hry Riskuj.

04

Počas hodiny informatiky sa Klaudia zamerala na tvorbu prezentácií a prezenčné zručnosti a v zmysle zásad tvorby správnej prezentácie žiakom demonštrovala vkladanie obrázkov do prezentácie, nakoľko práve obrázky, či fotografie majú vyššiu výpovednú hodnotu v porovnaní s textom, ktorý by mal byť v správnej prezentácii len minimálny, resp. žiadny.

05

Vrstovnícky boli odučené aj hodiny slovenského jazyka a žiaci si s gymnazistkami Hanou a Emou precvičili slovné druhy.

06

Veronika objasnila našim ôsmakom niektoré tajomstvá fyzikálnych javov.

07

Touto cestou chceme poďakovať našim bývalým žiakom, ako aj vedeniu štátneho gymnázia v Humennom za spoluprácu a možnosť zapojiť sa do osláv Medzinárodného dňa študentstva.

Prečítané 339 krát