Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 07 november 2023 21:26

Medzinárodný STEM deň

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

STEM na našej škole nie je úplnou novinkou. Koncepciu STEM a STEAM implementujeme do nášho vyučovacieho procesu ako aj do aktivít záujmových útvarov, či projektových aktivít najmä v medzinárodných projektoch programu Erasmus+ už niekoľko rokov.

Postupné zaraďovanie STEM konceptu do vyučovania nám pomáha napĺňať kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, ktoré sú stanovené Európskou úniou v Odporúčaní rady z 22. mája 2018. Je to predovšetkým riešenie problémov, kritické myslenie, schopnosť spolupracovať, tvorivosť, počítačové myslenie, samoregulácia, rozvoj digitálnych kompetencií ako aj užšie prepojenie vedeckého vzdelania a učenie sa pomocou objavovania.

Úspešnou realizáciou viacerých projektov súčasné vybavenie našej odbornej učebne biológie plne podporuje implementáciu STEM koncepcie do prírodovedných predmetov. To nám umožňuje pripomenúť si 8. november - deň STEM/STEAM koncepcie práve realizáciou školských experimentov pomocou digitálneho laboratórneho systému a bádateľsky orientovaného vyučovania.

Prečítané 279 krát