Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 30 máj 2023 14:54

Deň učenia vonku - aktivity na našej škole

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Po outdoorových hodinách matematiky a slovenského jazyka sa do prírodnej biologickej učebne konečne presunuli aj hodiny biológie.

Práve pre vyučovanie biológie je príroda tou najlepšie vybavenou učebňou. Hlavnou témou našich hodín boli lúčne trávy a byliny. So žiakmi piateho ročníka, ktorí boli vybavení iPadmi, sme sa presunuli zo školy k blízkej rieke Laborec a jej zeleného okolia, ktoré susedí priamo s areálom našej školy. Úlohou žiakov bolo nafotiť lúčne trávy a byliny, ktoré neskôr v priestoroch nášho školského átria pomocou aplikácie PlantNet identifikovali.

Druhá problémová úloha bola zameraná nielen na overenie poznatkov z biológie, ale aj upevnenie digitálnych zručností pri práci s digitálnou fotografiou. Úlohou žiakov bolo editovať fotografiu lúčnej trávy a lúčnej byliny a popísať ich stavbu tela v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku.

Fotogaléria z hodín triedy 5A

Outdoor classroom day v 1.C triede: Matematika - počítanie do 20 so šiškami, tvorba geometrických tvarov z prírodnín na školskom dvore

Aktivita Outdoor classroom day v 7.B triede: hodina literatúry v átriu, téma - Moja obľúbená kniha (prezentácia prečítaných kníh, diskusia)

Outdoor hodina telesnej výchovy v 5.C triede:

Aktivity v triedach 1.A na hodine anglického jazyka: opakovanie slovnej zásoby - Picture dictation, Numbers dictation a hodine matematiky v 3.A: chalk math, násobilka, zaokrúhľovanie na tisícky, hodine čítania: čítajme si spolu

Svetový deň učenia vonku je celosvetovou aktivitou, ktorej cieľom je inšpirovať pedagógov a žiakov k využívaniu prírody, ako najlepšej učebne a vymeniť ju za klasické triedy v školách.

Prečítané 278 krát