Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Iveta Janíková

Mgr. Iveta Janíková

Drogy, drogy, drogy.... v poslednom čase sa množia správy o drogovej problematike. Drogy sa objavujú v televízii, novinách i časopisoch.

Tak, ako po iné roky aj v tomto školskom roku prebiehal v rámci Európského týždňa boja proti drogám Protidrogový futbalový turnaj pre 4. - 9. ročník, ktorý organizoval pán učiteľ Jozef Oľha.

sobota, 06 január 2018 15:32

Cvičíme kalisteniku

Každoročne prebiehajú v mesiaci november aktivity podporujúce protidrogovú prevenciu

sobota, 06 január 2018 11:59

Akí sme - napovie vám náš triedny erb

V rámci primárnej drogovej prevencie si počas dvoch tyždňov každá trieda vytvorila počas tvorivých aktivít triedny erb, ktorý vystihoval charakteristicku triedy.

nedeľa, 19 november 2017 17:11

Nebezpečenstvo sa volá - AIDS

V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa 15. 11. 2017 deviataci zúčastnili tvorivých aktivít v RÚVZ na tému nebezpečenstva infekčných pohlavných chorôb šíracich aj formou narkománie.
7. apríla 2017 sa tak ako každý rok naša škola zapojila do dobrovoľnej finančnej zbierky pre tých, ktorí to potrebujú najviac.
nedeľa, 20 november 2016 06:52

Európsky týždeň boja proti drogám

Súčasťou primárnej drogovej prevencie žiakov ZŠ sú aj prednášky a diskusie o celospoločenskom probléme návykových látok - drogách.
streda, 02 november 2016 19:36

Hovorme o jedle

Začiatok októbra sa niesol v duchu zdravej výživy a propagovania slovenských potravinových výrobkov. Žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov pracovali na zadaných úlohách.

utorok, 21 jún 2016 17:26

Piataci na školskom výlete

16. 6. -17. 6. 2016 piataci navštívili Oravu.

štvrtok, 19 máj 2016 17:55

Slávik Slovenska 2016

25. apríla 2016 sa učebňa hudobnej výchovy rozospievala slovenskou ľudovou piesňou. V ten deň prebehlo školské kolo v speve slovenských ľudových piesní: Slávik Slovenska 2016.

Strana 8 z 11