Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 21 september 2021 20:03

Európsky deň jazykov

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Európsky deň jazykov oslavujú od roku 2001 tisíce ľudí po celom svete. Pri príležitostí 20. výročia od jeho vyhlásenia pripravili jeho usporiadatelia množstvo aktivít, ktorých sa môžeme zúčastniť.

Jednou z nich je zbierka narodeninových receptov z rôznych častí sveta a v rôznych jazykoch, či videonahrávka s naspievaním známej "Happy B-day" v rôznych jazykoch a mnohé iné aktivity, ktorých zoznam nájdete na:
https://edl.ecml.at/Activities/20thAnniversaryGreatBake-Off/tabid/3230/Default.aspx
Ďalšou možnosťou zapojenia sa do osláv 20. výročia vyhlásenia EU dňa jazykov je zapojenie sa do súťaže spoluorganizovanej Štátnym pedagogických ústavom pod názvom "Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás" (https://www.statpedu.sk/sk/sutaze/europsky-den-jazykov/europsky-den-jazykov-2021-jazyky-okolo-nas/.

V neposlednom rade je to vytvorenie vlastnej udalosti, realizácia vlastných nápadov a využívanie vlastných skúseností a poznatkov.

Let's talk STEM je názov prvého registrovaného podujatia, pod ktorým sa aj toho roku objaví naša škola na mape podujatí organizovaných v rámci EU dňa jazykov. Let's talk STEM sa uskutoční na našej škole v dňoch 24. - 30. 9. 2021. Ústrednou metódou týchto dní bude práve metóda STEM, ktorá neuveriteľným spôsobom spája prírodovedné predmety s matematikou a technikou s prioritným využitím angličtiny ako hlavného komunikačného jazyka.

Druhým registrovaným podujatím, ktoré uskutočníme v rámci Európskeho dňa jazykov je podujatie, ktoré sa uskutoční súbežne v štyroch krajinách EÚ - Slovensko, Portugalsko, Taliansko a Grécko pod názvom "Language journey across project partner countries", ktorým odštartujeme záverečný (prolongovaný) projektový rok riešenia projektu programu Erasmus+ - Detské práva v digitálnych príbehoch.
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/24453/Country/SK/language/en-GB/Default.aspx

O priebehu jednotlivých aktivít, priebehu STEM hodín a vytvorených výstupoch budeme informovať na webovej stránke našej školy.

Prečítané 621 krát