Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 31 august 2021 12:17

Organizácia slávnostného otvorenia školského roka 2021/2022

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Slávnostné otvorenie nového školského roka začne o 08:00 vo všetkých triedach s triednymi učiteľmi.

Príchod žiakov prvého ročníka od 7:30 – do 8:00 hod. v doprovode jedného z rodičov. Príchod žiakov ostatných ročníkov od 7:45.

Žiaci aj rodičia musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty (nos aj ústa).

Informácie pre rodičov žiakov 1. ročníka:

Zaradenie žiakov do tried bude zverejnené vo vestibule školy. Rodičia – jeden zákonný zástupca, ktorý sa chce zúčastniť otvorenia školského roka s triednou učiteľkou v triede, odovzdá triednej učiteľke Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (dokumenty si môžete vyzdvihnúť aj vo vestibule školy, resp. stiahnuť tu) a vyplnené a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (na stiahnutie tu).

Informácie pre rodičov a žiakov 2. až 9. ročníka:

Žiaci idú do tried: Odovzdajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“ – elektronicky cez IZK alebo osobne triednej učiteľke. Na stiahnutie tu.

Koniec vyučovania medzi 9.30 – 10.00 hod., žiaci idú domov (mladší v doprovode rodiča, alebo sami s lístkom).

 

Prečítané 1383 krát