Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 13 jún 2021 12:43

Projektové vyučovanie: Učíme sa hravo a zábavne

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Existujú účinné prostriedky, ktorými možno ľahko a rýchlo modernizovať, racionalizovať a optimalizovať vyučovanie?

Jednoznačne, áno. Je ním projektové vyučovanie, ktoré podporuje samostatnú a tvorivú činnosť žiaka a je zábavné. Projektové vyučovanie: Učíme sa hravo a zábavne žiakov 2.c triedy bolo zamerané na pochopenie princípu násobilky a postupne si precvičovať násobenie prostredníctvom svojpomocne zhotovenej pomôcky a to hravou formou. Do učenia sa zapojili aj rodičia a výsledky žiakov sú prekvapujúce. Žiaci už vedia ako nato.  Druháci pomaly prenikajú aj do pravidiel pravopisu. Zoznamujú sa s tvrdými a mäkkými spoluhláskami, učia sa, aké i/y sa po nich píše, a samozrejme, aby to nebolo príliš jednoduché, má slovenčina v zásobe hŕbu výnimiek. Preto sme v rámci projektového  vyučovania zvolili hru štipcovačka, ktorú sme prepojili s násobilkou. Aj keď je projektové vyučovanie využívané na všetkých stupňoch a typoch škôl, zďaleka nie je jeho potenciál dostatočne využitý. Mnohí učitelia sa mu bránia kvôli nedostatku skúseností, iní ho považujú za veľmi náročné z hľadiska času a investovanej energie. Moja skúsenosť, to len potvrdzuje.

Prečítané 967 krát