Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

Dňa 22.09.2023 sa žiaci 1.A triedy v spolupráci s MŠ Štefánikova zapojili do Európskeho týždňa mobility.

streda, 13 september 2023 15:33

S Erasmom v Poličke

V dňoch od 24.7 - 29. 7. 2023 sa v mestečku Polička v Českej republike učitelia 1.stupňa

Dana Tirčová patrí medzi ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a kvôli svojej diagnóze je pripútaná k invalidnému vozíku.

streda, 14 jún 2023 13:07

Robte radosť a budete potešení...

Nie je žiaden sviatok ani špeciálna príležitosť, ale sú chvíle, kedy by sa dalo povedať: ,,Robte radosť a budete potešení...“.

Ako v zariadení pre seniorov v Humennom na Starinskej ulici oslavujú multigeneračné mamičky Deň matiek?

streda, 26 apríl 2023 15:09

Farebný týždeň zdravia

V dňoch od 17. do 21.apríla prebiehal  na našej škole ,,Farebný týždeň zdravia“, plný rôznych aktivít a súťaží.

Dňa 20. apríla 2023 sa naša škola opäť zapojila do verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine.

pondelok, 17 apríl 2023 05:44

Boli sme v divadle...

Dňa 14.4.2023 sa štvrtáci zúčastnili divadelného predstavenia Medovníkový domček v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

štvrtok, 13 apríl 2023 12:10

Bystrý slovenčinárik 2. - 4. ročníkov

Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie všetkých vyučovacích predmetov, preto patria na našej škole v rámci školského vzdelávania medzi kľúčové oblasti.

Naučiť deti korčuľovať a spestriť im hodiny telesnej výchovy je snahou Mestského hokejového klubu (MHK) Humenné a mesta Humenné,

Strana 1 z 18