Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 16 február 2021 19:57

Žiaci ročníkov 1-4 od 17. februára opäť na dištančnom vzdelávaní z domu

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vážení rodičia, po dôkladnom zvážení a spoločnej diskusii so zriaďovateľom sme prijali rozhodnutie o prerušení prezenčného vyučovania na prvom stupni našej školy v termíne od 17. februára 2021 do 1. marca 2021 (vrátane).

 

RÚVZ v súvislosti s potvrdeným prípadom koronavírusu COVID-19 u pedagogickej zamestnankyne ŠKD a s potvrdeným prípadom koronavírusu COVID-19 u nepedagogickej zamestnankyne v zariadení školského stravovania - školskej jedálni našej školy a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 nariadil plniť tieto karanténne opatrenia:

- prerušuje sa výchovno-vzdelávací proces v triede 3.B
- prerušuje sa činnosť školského klubu detí
- zatvára sa zariadenie školského stravovania - školská jedáleň

Vzhľadom na vyššie uvedené karanténne opatrenia a nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie sa žiaci prvého stupňa v termíne od 17. februára 2021 do 19. februára 2021 budú vzdelávať dištančne.

Plne si uvedomujeme, že tento spôsob výuky je pre žiakov aj učiteľov náročnejší, ale veríme, že tieto tri dni to naši žiaci zvládnu a oddýchnu si počas jarných prázdnin.

Karanténne opatrenia trvajú do 1. marca 2021 (vrátane). O opätovnom otvorení školy a návrate žiakov prvého stupňa k prezenčnému vyučovaniu Vás budeme včas informovať.

Prečítané 847 krát