Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 február 2021 07:34

Rozhodnutie zriaďovateľa škôl a školských zariadení v meste Humenné

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na základe rozhodnutia Ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. februára 2021 a v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 15. februára 2021 obnovuje:

 

a) školské vyučovanie v materských školách,
b) školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni,
c) individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
d) prevádzku školských klubov detí,
e) prevádzku zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v písm. a), b)

Odôvodnenie: Mesto Humenné rozhodnutím č. 687/2021/OŠKMŠ zo 14. januára 2021 prerušilo školské vyučovanie v materských školách a prevádzku školských zariadení.

PhDr. Ing. Miloš Meričko, v. r.
primátor mesta

Zoznam AG testovacích miest na území mesta Humenné:

01

 

 

Prečítané 905 krát