Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 22 apríl 2018 20:15

Škola podporujúca zdravie - Farebný týždeň zdravia

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Projekt “Škola podporujúca zdravie” je medzinárodným projektom Svetovej zdravotníckej organizácie a na Slovensku je realizovaný ako "Národný projekt škôl podporujúcich zdravie". Tento projekt je súčasťou aktivít našej školy už niekoľko rokov.

Jedným z jeho hlavných cieľov je podpora zdravého životného štýlu a uvedomenia si hodnoty vlastného zdravia. Pod záštitou Školy podporujúcej zdravie už niekoľko rokov u nás realizujeme farebný týždeň zdravia. Aj v tomto školskom roku sme pre našich žiakov pripravili rôzne aktivity zamerané na zdravý životný štýl a správne stravovanie. Žiaci 5.B odštartovali týždeň prezentáciami o správnych a nesprávnych stravovacích návykoch. Svojich mladších spolužiakov z 1. až 4. ročníka upozornili na chyby, ktoré robíme v stravovaní, pozreli sa spolu na potravinovú pyramídu, a spolu sa naučili, kedy a čo jesť a piť v priebehu dňa. Taktiež poukázali na dôležitosť dostatku kvalitného spánku alebo fyzickej aktivity pre organizmus, zvlášť pre činnosť mozgu. A aby naši mladší spolužiaci len pasívne nepríjimali informácie, tak sme im položili niekoľko otázok (a nielen žiakom) a ich odpovede prinášame v podobe nasledujúcich videoblogov.

Čo raňajkujú naši mladší žiaci, a či sú ich raňajky vyvážené, zdravé alebo menej zdravé, môžete posúdiť sami v nasledujúcom videoblogu:

Možno inšpiráciou pre naše pani kuchárky a zostavenie zdravého jedálneho lístka v školskej kuchyni, sú odpovede žiakov v druhom videoblogu, kde nám prezradili, ktoré je ich obľúbené jedlo.

V treťom videoblogu sme sa žiakov opýtali, aký je ich obľúbený šport. Neprekvapilo nás, že veľa z nich uviedlo práve športy, ktoré sú podporované aj na našej škole, či už v rámci predmetu telesná výchova, alebo v rámci mimoškolských aktivít a krúžkov.

Prečítané 1580 krát