Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 18 jún 2017 11:19

Z hodín anglického jazyka #2

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Používanie moderných IKT a ich medzipredmetové prepojenie nie je v súčasnosti v modernej škole ničím výnimočným. Školy a učitelia sa snažia implementovať inovatívne metódy do vyučovania s cieľom zatraktívnenia vyučovacieho procesu a aktivizácie žiakov.
Inak to nie je ani na našej škole, kde už niekoľko rokov používame v priamom vyučovacom procese iPady a stále hľadáme a prinášame nové aplikácie uplatniteľné vo viacerých predmetoch.

Najväčšie využitie nachádzajú iPady na hodinách anglického jazyka a preto sme po nich opäť siahli a po úvodnom zoznámení sa žiakov piateho ročníka s aplikáciou Adobe Spark Post, v ktorej vytvárali projekty na tému "Moja izba", sme ich vedomosti posunuli o krok ďalej. Ďalším zadaným projektom bol "Môj deň". Po zvládnutí predpísanej slovnej zásoby z témy, určovania času a tvorby viet v prítomnom jednoduchom čase sa žiaci pustili do náročnejšej úlohy, vytvoreniu príbehu o ich “pracovnom” dni.

Na to sme nasadili ďalšiu aplikáciu a webový nástroj spoločnosti Adobe. Upravené fotografie v spomínanej aplikácii Spark Post využili pre tvorbu projektu o ich dni v ďalšej aplikácii - Spark Page. Tá ponúka silný prezentačný a tvorivý nástroj, ktorý je multiplatformový, mobilný a najmä jednoduchý na zvládnutie a používanie. O tom, že sú naši žiaci naozaj kreatívni a otvorení využívaniu nových technológií, nás presvedčili výsledky ich práce.

Prečítané 1935 krát