Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 24 september 2023 21:55

Scottie Go!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

V dňoch 20.09. a 21.9. 2023 sa uskutočnilo podujatie pod názvom Scottie Go! Podujatie sa uskutočnilo v rámci celoeurópskej iniciatívy Meet and Code, ktorej cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov vedu, techniku, nové technológie a  programovanie.

Aktivitu Scottie Go! organizovalo občianske združenie EDU4YOU v spolupráci so žiakmi ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Jeho cieľom bolo oboznámiť žiakov o tom, ako využívať blokový programovací jazyk na webstránke Code.org , ako používať stolovú hru Scottie Go! na výučbu programovania a naučiť ich s nimi samostatne pracovať. Tiež viesť žiakov k samostatnej tvorbe vlastných výstupov.  Akcia bola zrealizovaná ako dvojdňový blok aktivít, ktoré sa zameriavajú na programovanie. V prvý deň sa žiaci 3.A a 4.A triedy ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom zoznámili so základmi algoritmizácie a programovania prostredníctvom využitia kurzu na Code.org - kurz B. Začali kódovať pomocou blokového vizuálneho jazyka, osvojili si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy. Zároveň sa oboznámili so základmi bezpečnosti na internete. Žiaci boli priradení do jednej triedy, takže takto mohol byť ich pokrok monitorovaný. Žiakom sa podarilo získať certifikát. Po ukončení aktivity žiaci nakreslili svoje obľúbené postavy z kurzu B na výkres a urobili si výstavku prác.

Druhý deň sa žiaci oboznámili so stolovou hrou Scottie Go! Využívali kombináciu kartónových dlaždíc, ktoré použili na vytváranie programovacích príkazov a multimediálnu mobilnú aplikáciu pre zadanie a kontrolu úloh. Vyskúšali si rôzne úlohy so vzostupnou obťažnosťou, pri ktorých využili svoju kreativitu a logické myslenie na ich riešenie. Pracovali v menších skupinách. V závere odprezentovali, čo sa naučili a ako môžu získané zručnosti využiť. Na základe zrealizovaných aktivít pripravujeme pre pedagógov príručku o využití platformy Code.org a vzdelávacej hry Scottie Go! vo vyučovaní. Poskytneme v nej praktické nápady na ich začlenenie do vyučovania. Nami vytvorenú príručku, v ktorej budú jednotlivé výstupy podujatia, budeme zdieľať aj v elektronickej podobe. 

Príslušnú aktivitu podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností Amazon, SAP SE a Haus des Stiftens. Ďakujeme :-)

Padlet so všetkými výstupmi:

                                   https://padlet.com/ozedu4you/scottie-go-qjnjafqe6zvsbiu2

Prečítané 638 krát