Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 26 marec 2021 07:41

Podávanie prihlášok na SŠ

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V našej základnej škole sa budú prihlášky na stredné školy podávať elektronickou formou. Rodič na Škola na webe vyplní základné identifikačné údaje, vyberie stredné školy a odbor, na ktoré sa dieťa hlási. Rodič nezadáva žiadne osobné údaje z dôvodu ich ochrany.

Žiak si môže podať najviac štyri prihlášky. Jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností (netalentové) a jednu alebo dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností (talentové).

Na niektoré odbory je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, zoznam odborov a tlačivo nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf

Kópiu potvrdenia je možné priložiť k elektronickej  prihláške.

Termín: do 8. apríla 2021

Základná škola, na základe údajov od rodiča zo Škola na webe a údajov získaných od rodičov na on-line stretnutiach za prítomnosti zákonných zástupcov, výchovnej poradkyne, triednych učiteľov a žiakov vytvorí prihlášku.
Prihlášku riaditeľka ZŠ podpíše a odošle na SŠ v termíne do 16. apríla 2021.

 

 

 

Prečítané 725 krát