Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 05 jún 2020 05:26

Kvízy o Slovensku od žiakov 3.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Počas prerušeného vyučovania na školách sme sa zamerali na aktivity, ktoré by sme mohli realizovať spoločne. Snažila som sa vymyslieť pre žiakov aktivitu, ktorú by sme mohli realizovať s partnermi nášho medzinárodného projektu Erasmus+ KA2: Malí programátori a ktorá by bola prospešná tak pre žiakov, ako aj učiteľov.

 

Keďže sa na vyučovacích hodinách vlastivedy učíme o Slovensku, zaradila som do yučovania tvorbu kvízov o Slovensku.  Ako si vytvoriť taký kvíz sme sa učili na hodine informatiky pred prerušením vyučovania, počas online hodín sme už len dotiahli detaily a kvízy sme si zahrali. Môžem potvrdiť, že Quizizz je skvelý nástroj s ktorým sme zažili veľa zábavy...Kvízy o Slovensku sme poslali našim projektovým partnerom do Českej republiky (Trutnov). Žiaci z Trutnova pracovali na rovnakej aktivite, vytvorili množstvo kvízov o Českej republike. Tešíme sa na spoločnú hru :-)

Kvízy žiakov 3.A:

Ninka:  https://quizizz.com/admin/quiz/5e846372adfd60001bfbe406

Tamarka: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a62dd9a48001b15c351

Noemi: https://quizizz.com/admin/quiz/5e7b88d5ff6a87001c041350

Lukáš: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a67e26c06001bc08fa4

Nicolas: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a637b3401001b6a7f3c

Alexander: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a69dd9a48001b15c372

Jerguš: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a61958c3f001beb8b64

Oliver: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a63e26c06001bc08f97

Linda: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a6a7bbdb3001bb58f0d

Martin: https://quizizz.com/admin/quiz/5e3a8a62958c3f001beb8b69

Janík: https://quizizz.com/admin/quiz/5ed297dc9429fc001bfb1d79


A ako na Quizizz? Učitelia si vytvoria účet. Ak učiteľ vytvorí v prostredí webu quizizz.com online kvíz,  zverejní žiakom číselný pin. Žiaci sa pripoja cez počítač alebo ľubovoľné mobilné zariadenie pomocou daného pin kódu ku kvízu. Žiaci riešia kvízové ​​otázky buď individuálne, alebo spoločne v triede formou súťaže. Žiaci môžu vidieť na svojej obrazovke otázky aj odpovede. K dispozícii je databáza stoviek kvízov. Učitelia ich môžu použiť alebo upraviť. Kvízy je možné usporiadať do zbierok, aby ste ich ľahšie našli a priradili. Spätná väzba prichádza vo forme avatarov, ktorí sa zobrazujú na základe správnych alebo nesprávnych odpovedí.

Hru môžete hrať v rôznych režimoch. Classic: Žiaci odpovedajú individuálne svojím vlastným tempom. Team: Žiaci odpovedajú svojím vlastným tempom, ale výsledky sú počítané po tímoch. Žiak ( aj ​​učiteľ) získava okamžitú spätnú väzbu o percentuálnej úspešnosti a postupe kvízom. Tiež vidia svoje poradie v rámci celej skupiny hráčov. Všetko je pekne farebné a názorné.

V Quizizz existuje možnosť registrovať účty svojich žiakov a členiť ich do jednotlivých skupín. Pre školy využívajúce Google Classroom ale môže byť oveľa zaujímavejšie možnosť prepojiť Quizizz s touto Google učebňami, importovať žiacke účty a priamo zadávať úlohy, hodnotiť a mať v Classroom prehľad o žiackych kvízoch a ich výsledkoch.

Podobnou platformou, ako Quizizz, je Kahoot. Kahoot je vzdelávacia platforma, kde môžete nájsť kvízy s možnosťou výberu, ktoré umožňujú generovanie používateľov a sú prístupné prostredníctvom webového prehliadača. Aj tu - tvorba, prehrávanie a zdieľanie kvízov na akúkoľvek tému.

Prečítané 2017 krát