Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 08 marec 2020 15:45

Jarná kampaň eTwinning 2020 - Klimatické zmeny

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Problematika klimatických zmien predstavuje v súčasnosti jednu z často diskutovaných otázok. Zmeny v klíme na planéte Zem sa neustále diali aj v minulosti a dejú sa i v súčasnosti, alarmujúci je však fakt, že sa v súčasnosti dejú oveľa rýchlejšie a s rastúcou intenzitou. Z toho dôvodu už nie je problematika klimatických zmien v súčasnosti vnímaná len ako možná budúca hrozba, skôr je považovaná za jeden z najväčších environmentálnych problémov dnešnej doby.

 

Prvé následky zmeny klímy sú už pozorovateľné v Európe i na celom svete. Zvyšujú sa teploty, ľadovce sa topia a hladiny morí stúpajú, skorý nástup jari, časté búrky, menej snehu, dopad zmeny klímy na naše zdravie. Extrémne prejavy počasia, ktoré sú čoraz bežnejšie, prinášajú so sebou škody spôsobené krúpami, záplavami a suchami. Tieto zmeny predstavujú vážne ohrozenie ľudských životov, hospodárskeho rastu a prírody.

Ľudská činnosť má rastúci vplyv na klímu Zeme. V minulosti sa klimatické zmeny diali pomaly. Dnes sa nachádzame vo fáze rýchleho otepľovania. V dôsledku ľudskej činnosti sa do atmosféry uvoľňuje obrovské množstvo skleníkových plynov, čím narastá skleníkový efekt a globálne otepľovanie. Európa preto znižuje svoje emisie a snaží sa presvedčiť iné štáty, aby urobili to isté. Aj keby sme však emisie znížili na minimum, klimatické zmeny sa úplne nezastavia. Mnoho skleníkových plynov totiž ostáva v atmosfére počas veľmi dlhého obdobia. Navyše oceány pôsobia ako obrovské zásobníky tepla. Preto sa musíme naučiť, ako sa prispôsobiť určitej zmene klímy a ako ju zmierniť.

Téme Klimatických zmien je venovaná aj Jarná kampaň eTwinning 2020. Zúčastníme sa aj my, žiaci 1. stupňa našej školy, pridať sa však môžu aj žiaci 2. stupňa. Naša Jarná kampaň prebieha počas celého mesiaca marec. V priebehu tohto mesiaca budeme diskutovať na túto tému na triednických hodinách. Preberieme príčiny, prejavy, dôsledky a navrhneme, ako môžeme zmierniť vplyv človeka na zmenu klímy. Napríklad: recyklácia vody a využívanie zrážkovej a odpadovej vody, využívanie veterných turbín, solárnych panelov, biopalív a tak ďalej... Naše návrhy a postoje k tejto téme prenesieme do pohľadníc veľkosti A5. V pondelok, 30. marca, zo všetkých vytvoríme výstavu. Rovnakú aktivitu realizuje aj partnerská škola ZŠ Komenského z Trutnova, ktorá realizuje so žiakmi 1. stupňa našej školy projekt Erasmus+: Malí programátori.

Materiál na tvorbu pohľadníc si môžu pani učiteľky vyzdvihnúť u p. učiteľky Čepovej. Tešíme sa na Vaše práce!

Prečítané 1416 krát