Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 01 jún 2021 12:34

Eco-Schools - hodnotenie školy

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dňa 02. 06. 2021, čiže už zajtra, nás čaká záverečné hodnotenie našej trojročnej práce v rámci programu Zelená škola, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco - Schools a nadácie FEE (Foundation for Environmental Education), na Slovensku je realizovaný pod záštitou organizácie Živica.

Svetový program Eco - Schools je v súčasnosti najväčší environmentálny program a podľa zelenaskola.sk v ňom dnes pracuje okolo 59 tisíc škôl zo 68 krajín z celého sveta. Od roku 2003 je program Eco - Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Ako uvádza zelenaskola.sk cieľom tohto výchovno - vzdelávacieho programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

Naša škola sa zapojila do realizácie programu v septembri 2018 súbežne so začiatkom realizácie medzinárodného projektu programu Erasmus+ s názvom “Little steps make a difference. Together we care for our home.”, vďaka ktorému sme mohli aktivity naplánované a následne schválené v environmentálnom programe Zelenej školy obohatiť o skúsenosti a poznatky iných krajín rovnako zapojených do uvedeného programu.

Výsledkom snaženia škôl po postupnom absolvovaní siedmych krokov metodiky je záverečné hodnotenie, ktoré pozostáva z osobnej návštevy zástupcov neziskovej organizácie Živica, ktorá na Slovensku zastrešuje program Eco - Schools.

To, ako sme postupne realizovali environmentálny plán na našej škole počas uplynulých troch rokov, si môžete pozrieť v tomto video zostrihu našich aktivít:

 

a viac o našich aktivitách na:

http://zshu.sk/index.php/projekty/erasmus-eco-school

https://twinspace.etwinning.net/71954/home

https://www.facebook.com/zshumenne

https://www.facebook.com/europeangreenflagproject

https://www.instagram.com/zshumenne/

 

Prečítané 532 krát