Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 07 máj 2021 09:19

Virtuálna mobilita projektu

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Posledná mobilita s prívlastkom "virtuálna", teda krátkodobá výmena skupín žiakov sa koná v dňoch 04. až 08. mája 2021. Aj napriek prolongácii projektu o 12 mesiacov, nepriaznivá situácia neumožňila uskutočniť reálnu mobilitu žiakov v poslednej z hosťujúcich škôl partnerstva, v tureckej škole v Burdur.

A preto sa táto mobilita úplne presúva a uskutoční vo virtuálnom priestore videokonferenčnej platformy Zoom. Ústrednou témou celej mobility je Energia a spôsoby jej šetrenia.

Tejto téme sme v prípravnom období prispôsobili proedukačné aktivity na našej škole a hlavne, počas dištančného obdobia sme sa venovali tejto téme so zameraním na energetické zdroje, rôzne druhy elektrární, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, ale aj možnosti šetrenia elektrickej energie v našich domácnostiach.

Program virtuálnej mobility je v maximálnej miere prispôsobený programom fyzických mobilít, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, v Grécku, Rumunsku a Španielsku.

Pre našich žiakov, učiteľov, ako aj žiakov a učiteľov partnerských škôl, si hosťujúca škola pripravila virtuálnu prehliadku ich školy, prezentáciu, v ktorej predstavia Turecko, ako krajinu plnú protikladov a to predovšetkých z kultúrneho a historického hľadiska.

Prezentáciu o využívaní solárnych panelov a veterných turbín, ako alternatívne možnosti šetrenia energie a množstvo spoločných aktivít, na ktorých budú žiaci kooperovať a spolupracovať v prostredí Twinspace.

Veríme, že aj napriek nepriaznivej situácii a možnosti uskutočnenia skutočnej mobility, bude táto virtuálna mobilita vhodnou "náhradou" a jej realizácia napomôže projektu dostať sa do finále s maximálnym naplnením cieľov stanovených v projektovej prihláške.

Prečítané 510 krát