Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 10 marec 2020 12:30

Mobilita Španielsko - Deň #5

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Piaty a zároveň posledný deň mobility bol opäť nabitý projektovými a vzdelávacími aktivitami. Ako sme už avízovali na sociálnych sieťach školy, presunuli sme sa do otvorenej učebne, ktorá je vybavená všetkými pomôckami potrebnými pre vyučovanie biológie a geológie.

Náš posledný deň výmenného pobytu v Katalánsku patril bádateľsky orientovanému vyučovaniu v prostredí národného parku Montserrat. V tomto parku sa nachádza približne 1250 rôznych druhov stredozemskej vegetácie, ktorá je svojim habitusom prispôsobená skalnatému prostrediu pohoria. Montserrat je najvyšším bodom Katalánskej nížiny a zohráva dôležitú úlohu v kultúrnom a náboženskom živote Katalánska.

Toto pohorie sa skladá z konglomerátov a jeho vznik je z geologického hľadiska úplne odlišný od väčšiny ostatných pohorí. Monserrat vo svojom pôvode totiž ani pohorím nie je... Odolnosť konglomerátov, sedimentárnych hornín voči vodnej erózii vysvetľuje jeho súčasnú podobu. Dominantnými sú vápenec a kalcit, čo vysvetľuje tvorbu typických krasových reliéfov pohoria.

A práve skalnatý podklad pohoria a jeho odlišný vznik boli vedúcim motívom prvej hodiny - hodiny geológie, počas ktorej naši žiaci vo svojich medzinárodných tímoch pracovali na zadaných problémových úlohách, týkajúcich sa práve vzniku pohoria a jeho postupného vrstvenia.

Ani druhá vyučovacia hodina biológie - botaniky, nedovolila našim žiakom oddychovať, či pasívne prijímať nové vedomosti. Ako sme sa dozvedeli, vegetácia, vrátane typických dubových stromov, sa svojim vzhľadom prispôsobila životu na “skale” predovšetkým svojím vzrastom. Úlohou žiakov bolo na základe listu identifikovať nielen zástupcu flóry v tomto pohorí, ale aj identifikovať známky adaptácie na konkrétne životné podmienky.

Sme presvedčení, že tieto hodiny biológie boli pre žiakov veľmi poučné a zároveň zaujímavé a poznatky, ktoré získali týmto netradičným spôsobom vyučovania, zostanú trvalými vedomosťami aj so spomienkami na naozaj netradičné miesto výuky.

Po návrate z masívu hory Monserrat naše kroky smerovali do ďalšej jedinečnej "učebne", priamo do Santa Maria de Montserrat Abbey, teda do opátstva Sv. Márie z Montserrat, do benediktínskeho kláštora na rovnomennom vrchu, kde nás čakali ešte dve vyučovacie hodiny - dejepis a hudobná výchova. Opátstvo bolo založené v 11. storočí a dodnes slúži svojmu účelu - je rezidenciou pre zhruba 70 mníchov.

Jeho súčasťou je aj múzeum rozdelené do troch rôznych sekcií - moderného výtvarného umenia s dielami katalánskych maliarov ako Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim Mir, či aj nám dobre známy Salvador Dalí, ale vystavné tu majú diela aj poprední španielski maliari ako Pablo Picasso, či Darío de Regoyos. V expozícii múzea ale môžeme vidieť aj diela Pierre-Auguste Renoira alebo Claude Moneta. Druhou sekciou múzea je archeológia biblického východu s artefaktmi z Egypta, Cypru, Mezopotámie a Izraela. Samostatnú expozíciu má montserratská ikonografia a náboženské zlatníctvo.

Okrem historických faktov tohto úžasného miesta sme sa dozvedeli, že súčasnou pýchou opátstva je slávny chlapčenský altový a sopránový spevácky zbor Escolania de Montserrat. História tohto hudobného telesa, ale aj cirkevnej hudobnej vzdelávacej inštitúcie siaha do 14. storočia a zbor patrí medzi najstaršie chlapčenské zbory v Európe. V súčasnosti má 30 až 50 členov - chlapcov vo veku 9 až 14 rokov. Chlapci pochádzajú z okolitých miest a obcí a dostať sa do hudobnej školy Escolania nie je jednoduché. Chlapci okrem spevu musia zvládnuť hru na dvoch hudobných nástrojoch - hrajú na klavíri a ďalšom orchestrálnom hudobnom nástroji podľa svojho výberu. Medzi ich povinnosti okrem štúdia hudby, spevu a hry na hudobné nástroje patria aj každodenné vystúpenia v Montserrate pred obrovským davom turistov z celého sveta. Počuť toto výnimočné hudobné teleso na vlastné uši v akusticky jedinečných priestorch montserratskej baziliky bol výnimočný zážitok.

Posledné minúty našej mobility sme strávili slávnostnou certifikáciou v škole a obohatení o nové zážitky a skúsenosti a dúfajme, že aj vedomosti sme nasadli na autobus a neskôr lietadlo smerujúce na Slovensko.

Týmto chceme poďakovať hosťujúcej španielskej, resp. katalánskej škole za skvele zorganizovaný a pripravený týždeň, počas ktorého sme sa venovali redukcii, znovu používaniu a recyklácii odpadu. Svojimi organizačnými schopnosťami a úžasným ľudským prístupom nám ukázali, že aj tzv. “Newcomers” dokážu zvládnuť management a organizáciu mobility ako hosťujúca škola na výbornú.

Zároveň sa chceme poďakovať rodičom našich žiakov, ktorí sa zúčastnili mobility za to, že napriek situácii, ktorej čelí v súčasnosti takmer celá Európa, nám zverili svoje deti a aj za to, že sme mohli byť počas celého španielskeho týždňa právom hrdí na ich výchovu a správanie, čo v závere týždňa vyzdvihla aj riaditeľka španielskej školy pochvalou práve našich žiakov.

Prečítané 1683 krát