Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 21 jún 2013 07:28

Slávik Slovenska 2013

Napísala
Klenotnica slovenských ľudových piesní je veľmi bohatá a srdcu blízka hádam každému z nás.
V národnej súťaži O najlepší etwinningový projekt na Slovensku získali žiaci 1.B triedy pekné 3. miesto.
pondelok, 27 máj 2013 13:53

Logická olympiáda

Napísal
Nultý ročník celoslovenskej súťaže LOGICKÁ OLYMPIÁDA je určený intelektovo nadaným žiakom základných škôl. Súťaž sa začínala školskými kolami, ktoré prebiehali v dvoch kategóriách:
nedeľa, 19 máj 2013 08:31

Matematická olympiáda

Napísal
Výsledky našich žiakov v obvodnom kole matematickej olympiády v školskom roku 2012/2013.
nedeľa, 12 máj 2013 13:58

Fyzikálna olympiáda

Napísal
Výsledky našich žiakov v obvodnom kole fyzikálnej olympiády v školskom roku 2012/2013.
V marci sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili 2. ročníka online súťaže Moja Família, ktorá predstavovala simulátor rodinného hospodárenia.
V utorok 9.apríla 2013 v rámci Farebného týždňa zdravia sa žiaci 1.-4. ročníka zúčastnili súťaže vo viacboji všestrannosti.
Pytagoriáda je matematická súťaž, na ktorej súťažiaci preukážu svoju šikovnosť, logické myslenie, bystrý úsudok, rýchlosť, schopnosť koncentrácie a presnosť.
utorok, 12 marec 2013 20:58

Ninka a Kristián úspešní

Napísala
V tomto školskom roku sa uskutočnil už 60. ročník súťaže Európa v škole. Motto projektu tomto ročníku znelo: „Európa občanom – občania Európe. Súdržnosť Európy závisí od schopností a želania každého z nás poznať seba samého, naučiť sa porozumieť iným a diskutovať s nimi o veciach verejných."
Dňa 5.marca sa 43 žiakov 1.stupňa našej školy zúčastnilo celoslovenskej akreditovanej postupovej súťaže v cudzích jazykoch – Language flower – Jazykový kvet v semifinálovom krajskom kole v Prešove.
streda, 13 február 2013 10:46

Naši žiaci úspešne na GEO oplympiáde

Napísal
Dňa 7.2.2013 sa v priestoroch mestskej zasadačky Mestského úradu v Humennom uskutočnilo obvodné kolo Geografickej olympiády pre ročníky 5.-9 základných škôl.
DŇA 11.12.2012 USKUTOČNILO ŠKOLSKÉ KOLO MATEMATICKEJ SÚŤAŽE – PYTAGORIÁDY. NAŠIM ÚSPEŠNÝM RIEŠITEĽOM GRATULUJEME A PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV AJ V OBVODNOM KOLE SÚŤAŽE.
Svoje matematické majstrovstvo si znova overili žiaci 3. a 4. ročníkov. Dňa 22. 11.2012 sa uskutočnilo 2.kolo súťaže o najlepšieho riešiteľa matematických príkladov v triede a 27.11.2012 súťaž o najlepšieho riešiteľa v škole. A tu sú výsledky 2.kola. 
Dňa 23.10.2012 sa uskutočnilo 1. kolo súťaže o najlepšieho riešiteľa matematických príkladov v triede. O tri dni neskôr - 26.10.2012 - sme súťažili o najlepšieho riešiteľa v škole. Súťažili žiaci 3.a 4.ročníkov. Všetkým úspešným GRATULUJEME .