Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 18 december 2012 10:38

Comenius - podprogram celoživotného vzdelávania pre ZŠ a SŠ

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Naša škola sa intenzívne zaujíma o projekty Comenius.Motivuje nás zaiste aj úspešný projekt  Európske záhrady (2008 - 2010). V tomto roku sme sa zúčastnili prípravnej návštevy v portugalskom meste Porto a spolupracovali sme s ôsmimi školami z rôznych krajín na príprave projektu Klimatické zmeny tam, kde žijem, tam, kde bývam...

Aktivity, ktoré sa konali počas prípravnej návštevy, možno rozdeliť do troch skupín – pracovné, poznávacie a spoločenské. Pracovné aktivity sa týkali spoznávania partnerských škôl a miest, oboznámenia s projektom, s jeho cieľmi, s finálnymi produktmi,   s administratívnymi záležitosťami, s metodológiou budúceho partnerstva. Definovali sme roly partnerov, zodpovednosť a úlohy. Zostavili sme plán práce, pracovných činností, pokračovania, hodnotenia a šírenia výsledkov projektu.   Súčasťou pracovných stretnutí bolo aj vzdelávanie a zdokonaľovanie vo využívaní základných prostriedkov IKT v rámci projektu, využívanie Twinspace, videokonferencia so skypom, Vyew et Teamviewer, Dropbox, opensankoré, ... Konalo sa 7 pracovných stretnutí, 4 len vzdelávacie stretnutia. Na 4. pracovnom stretnutí sme sa rozdelili podľa veku žiakov a na základe toho, že 2 školy nemôžu byť z jednej krajiny v rovnakom projekte, do 2 projektov. Zo spoločenských podujatí sme sa zúčastnili prijatia u riaditeľa portugalskej školy, prehliadky školy zameranej na hudbu, stretnutia s učiteľmi, oficiálneho prijatia v koncertnej sále s miestnymi predstaviteľmi a s riaditeľstvom školy a koncertu žiakov, ktorý pripravili s učiteľmi. Poznávacie aktivity nám pripravila škola, organizátori prípravného stretnutia Bento Batista a Philippe Wilock. V nedeľu po príchode to bola prehliadka mesta Porto, 30.10. návšteva domu, múzea vína a múzea romantizmu a vínnych pivníc Calem v Porte. Štvrtá návšteva patrila večeru „ fado“ v pivniciach Calem. Nasledovala obhliadka mesta City to

Do projektu , v ktorom by sme mali spolupracovať, sa zapojili školy z Českej republiky, z Talianska, zo Slovenska a prostredníctvom nástrojov IKT to sú školy z Bulharska, zo Španielska, z Estónska, z Grécka, z Portugalska. Verím, že sa tento projekt bude realizovať.

Prečítané 5301 krát
Viac z tejto kategórie: Európsky deň jazykov na 1. stupni »