Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 11 december 2016 20:15

Štvrtáci úspešne prezentovali svoje projekty na Festivale vody v Bratislave

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Žiaci 4.A sa zapojili do súťažnej prehliadky projektov žiakov ZŠ o voode pod názvom Festival vody. Zámerom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti pitnej vody pre človeka a prírodu.

Dňa 6.12.2016 sa konalo finále súťaže v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Do finále postúpili všetky tri tímy zo 4.A, ktoré pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Čepovej vypracovali projekty a 3D modely na tieto témy:

1. Fyzikálne pokusy s vodou

2. Model priehrady a plavebnej komory

3. Kolobeh vody v prírode

Všetky tri tímy pilne pracovali a vopred sa na finále súťaže pripravili. Naštudovali si danú tému, pripravili si materiál, problém, hypotézu, pomôcky, grafy a fotografie, ktoré v deň finále lepili na vopred pripravený polster. Do Vodárenského múzea si s pomocou rodiča, pána Kalanina (ďakujeme za odvoz prác), priniesli aj svoje 3D modely. Po príprave nasledovala prezentácia projektov a obhajoba prááce pred odbornou porotou. Štvrtáci oživili svoju prezentáciu aj online nástenkami - Padletmi s fotografiami.

Ešte pred vyhodnotením nasledovala prehliadka Vodárenského múzea, ochutnávka rôznych druhov vôd, ale aj zábava na detskom ihrisku. Ba prišiel dokonca aj Mikuláš, ktorý rozdával čokoládky. Nasledovalo vyhodnotenie. V 1. kategórii sme získali pekné 2. miesto s projektom Model priehrady a stavebnej komory. Autormi projektu sú Filip Goffa, Ján Katkovčin a Jakub Pira. V tejto kategórii sme ešte získali špeciálnu cenu s projektom Fyzikálne pokusy s vodou. Autorky sú Hana Hurayová, Barbora Kalaninová, Hana Krišková, Simona Straková a Ema Švigárová.

Prečítané 1632 krát