Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 27 november 2021 10:49

Zážitkové vyučovanie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Zážitkové vyučovanie patrí k jedným z inovatívnych foriem vzdelávania. Práve Vihorlatské múzeum v našom meste poskytuje takúto možnosť spestrenia vyučovacích hodín prvouky, prírodovedy či vlastivedy na I. stupni.

Štvrtáci zo 4. A využili možnosť absolvovania exkurzie s odborným výkladom pani lektorky v rámci vyučovania vlastivedy. Témou odbornej prednášky bola migrácia sťahovavých vtákov Horného Zemplína, ako aj oboznámenie so stálou expozíciou prírodovednej časti Vihorlatského múzea. Žiaci mali možnosť vidieť vypreparované živočíchy Horného Zemplína v životnej veľkosti, rôzne druhy vtáctva , hmyzu, cicavcov, plazov i obojživelníkov nášho regiónu. Tiež sa oboznámili s neživou prírodou - horninami a obdobiami, kedy boli nájdené. V druhej časti prehliadky videli svoje výtvarné práce v galérii Vihorlatského múzea, zo súťaže " Keď sa rodí život". V tejto výtvarnej súťaži boli viaceré práce vyhodnotené odmenené vecnými cenami a diplomami.

Prečítané 536 krát