Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 18 január 2021 10:40

Vybrané slová okolo nás

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Befunky je jednoduchý a zábavný nástroj, pomocou ktorého môžete vytvoriť z fotografií koláž.  Tento nástroj môžete využiť aj počas online vzdelávania, žiaci si môžu vytvárať koláže napr. z výtvarných prác, ktoré doma robia... Žiakom 4. A triedy poslúžil tento nástroj pri realizovaní ich spoločnej aktivity „Vybrané slová okolo nás“.

 

Žiaci v rámci opakovania vybraných slov vytvorili spoločnú zbierku. Zopakovali si učivo o vybraných slovách, naučili sa pracovať s novým softvérom a zároveň vytvorili užitočnú pomôcku. Tiež sa zdokonalili s prácou s IKT – tvorili fotografie, sťahovali a ukladali ich do svojich priečinkov, upravovali ich.

http://linoit.com/users/cepova/canvases/Vybran%C3%A9%20slov%C3%A1

Túto aktivitu žiaci realizovali v škole. Po prebratí učiva o vybraných slovách žiaci vytvárali fotografie v priestoroch školy. Rozdelili sa do skupín, vzali si tablety a snažili sa urobiť čo najviac fotografií zo všetkých vybraných slov, ktoré sa učili. Fotografie si na hodine informatiky z tabletov stiahli a uložili do svojich priečinkov v počítačoch. Z fotografií vytvorili v nástroji Be Funky koláže: https://www.befunky.com/ . Priamo v editore doplnili na každú fotografiu pomenovanie vybraného slova, ktoré každá fotografia predstavuje. Na záver aktivity si žiaci preposlali vytvorené koláže a vložili ich na vytvorenú online nástenku.

Prečítané 1329 krát