Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 10 marec 2021 07:36

Nové hodnotenia INEKO - sme opäť najlepšou humenskou ZŠ-kou

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Záver roka je vždy časom bilancovania a hodnotenia. Aj základných škôl podľa kritérií Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Na prelome rokov 2020 a 2021 zverejnil INEKO najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. A naša škola opäť v hodnotení poskočila, ale hlavne, obhájili sme najvyššiu priečku medzi humenskými školami. ZŠ Dargovských hrdinov je teda opäť (podľa kritérií INEKO) najlepšou humenskou základnou školou.

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, mimoriadne výsledky žiakov sú reprezentované objemom finančných prostriedkov pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch (výber zostavuje ministerstvo školstva; nie sú zahrnuté platené súťaže organizované súkromnými firmami). Celkové hodnotenie školy je percentuálne zastúpené: Testovanie 5 20 %,Testovanie 9 60 %, Mimoriadne výsledky 20 %. Zoznam zohľadňovaných súťaží môžno nájsť na https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/. (zdroj: skoly.ineko.sk)

Poďakovanie za dosiahnuté umiestnenie aj tohto roku adresujeme kolegom, ktorí pripravovali žiakov na dosiahnutie vyššie spomenutých kritérií hodnotenia škôl, ako aj našim žiakom.

INEKO upozorňuje, že zverejnené rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

01

foto: ineko.sk

 

Prečítané 1620 krát