Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 03 február 2020 14:41

Šaliansky Maťko

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

“Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.” Ako to vlastne vzniklo?

Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodil nápad zorganizovať suťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete. Súťaž Šaliansky Maťko sa od svojho vzniku vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Preto aj na našej škole každoročne udržiavame tradíciu tejto súťaže a pripravujeme šikovných a nádejných mladých súťažiacich. Nebolo tomu inak ani tento školský rok.

Začiatkom januára sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo súťaže, ktorej sa zúčastnilo 14 recitátorov od I. - III. kategóriu. Porota pozitívne zhodnotila zlepšujúce sa recitátorké výkony, výber textov, spisovnú kultúru jazyka, postoj recitátora, mimiku, no aj prácu s melódiou viet, dôrazom, prízvukom a celkový dojem.

Ocenení recitátori:

I. kategória ( 2. - 3. ročník)
1.m. Jerguš Hennel 3. A
2.m. Laura Uhrinová 2.A Lucia Halická 2.A
3.m. Noemi Daňová 3. A Lukáš Blaha 3. A

II. kategória ( 4. - 5. ročník)
1.m. Sofia Pirochová 5. B
2.m. Slavomíra Hirková 5. B Nicole Šaľa 5. B
3.m. Alexander Kužma 4. D Alex Bodnár 4. D

III. kategória ( 6. -7. ročník)
1.m. Ria Karafová 6. A
2.m. Júlia Čopanová 6. A
3.m. Peter Greňo 6.A

Žiaci Jerguš Hennel a Sofia Pirochová úspešne reprezentovali našu školu v okresnom kole súťaže, kde získali 2. miesto v silnej konkurencii recitátorov.
Pripravovali ich p. uč. Závodská a p.uč. Janíková.
Obom srdečne blahoželáme!

Prečítané 1093 krát