Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. František Čaja

Mgr. František Čaja

pondelok, 03 október 2022 15:15

Noc výskumníkov

Zaujíma vás veda? Nás tiež. Aj preto sme sa 30. septembra zúčastnili na zaujímavej exkurzii v obchodnom centre Optima v Košiciach pod názvom Noc výskumníkov.

nedeľa, 29 september 2019 11:03

Noc výskumníkov - Košice 2019

V piatok, 27. septembra 2019, sa žiaci našej školy, 6.A, 6.C a 7.A trieda, zúčastnili veľmi zaujímavej aktivity Noc výskumníkov 2019. V priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach sme mohli vidieť ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov.
Dňa 19. 06. 2019 sme sa so žiakmi 5. ročníka, Oskarom Kalábom, Rasťom Vahovičom, Matejom Šepeľom, Ladislavou Moskurišinovou, Tomášom Bučkom, Damiánom Januchom a jeho otcom Rastislavom Januchom, zúčastnili celoslovenského kola súťaže Jaguar Primary School Challenge 2019 v Nitre.
nedeľa, 12 máj 2019 11:38

Jaguar Primary School Challenge

Jaguar Primary School Challenge je súťaž určená pre základné školy, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach.

štvrtok, 21 marec 2019 19:05

Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády

V marci tohto školského roku sa štyria žiaci 8. ročníka našej školy zúčastnili Obvodného kola Fyzikálnej olympiády v Prešove. V konkurencii štyroch okresov (PO, VV, SV a HE) získali naši žiaci Adam Soták vynikajúce 1. miesto, Richard Porochnavý 2. miesto a Pavol Greňo 4. miesto.

pondelok, 23 október 2017 07:19

Exkurzia v Steelparku Košice

Vo štvrtok, 19.októbra 2017, navštívili žiaci 7.A a 8.A triedy expozíciu Steelparku v Košiciach.
utorok, 21 február 2017 18:09

Kúzelná fyzika

Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnila zábavno-vzdelávacia aktivita pre žiakov 6.-8.ročníka pod názvom "Zábavná fyzika." Žiaci mohli vidieť fyzikálne javy a pokusy z rôznych odborov fyziky, ktoré hravou formou predviedol Mgr. Michal Figura z Prešova.