Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 21 február 2017 18:09

Kúzelná fyzika

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Dňa 16. februára 2017 sa uskutočnila zábavno-vzdelávacia aktivita pre žiakov 6.-8.ročníka pod názvom "Zábavná fyzika." Žiaci mohli vidieť fyzikálne javy a pokusy z rôznych odborov fyziky, ktoré hravou formou predviedol Mgr. Michal Figura z Prešova.

Cieľom aktivity bolo netradičnou formou zapojiť žiakov do fyzikálnych experimentov, poukázať na možnosti využitia fyzikálnych poznatkov v bežnom živote, ale aj vzbudiť záujem detí o štúdium fyziky.

Prečítané 1826 krát