Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 26 apríl 2018 07:16

Naša škola opäť na učiteľskom summite v Prahe

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)

Pred rokom naša škola ako jediná slovenská škola prezentovala progresívne trendy vo vzdelávaní a vyučovacie metódy, ktoré používame na našich hodinách, na prestížnom učiteľskom summite v Prahe. Pozvánku medzi prezentujúcich na summit 2017 sme získali vďaka odporúčaniu spoločnosti TRACO Computers, ktorá je slovenským Apple Solution Expert for Education a dodávateľom Apple technológií pre našu školu.

Učiteľský summit je v Čechách najprestížnejším stretnutím pedagogickej a odbornej verejnosti, ktorá sleduje a realizuje najmodernejšie trendy vo vzdelávaní v Čechách a tak bolo pre nás veľkou poctou, keď sme od organizátora podujatia, spoločnosti 24U, ktorá rovnako ako TRACO Computers ponúka svoje kvality a odbornú spôsobilosť pri nasadzovaní výpočtovej techniky do výuky v Čechách, získali pozvánku aj na deviaty ročník.

02

Kým pred rokom slovenské farby na evente hájil jeden pedagóg našej školy, tohto roku sme získali pozvánky do tzv. "hodiny inšpirácií" hneď dve. Teší nás, že práve naša škola reprezentovala slovenské školstvo v metropole Českej republiky a že sme ešte stále pre českých kolegov rovnocennými partnermi v nasadzovaní progresívnych metód do vzdelávania.

Podujatie sa opäť konalo na pôde jednej z najmodernejších pražských škôl - International school of Prague a pozvanie prijala viac ako stovka riaditeľov a pedagógov z českých škôl, ale aj zástupcov odbornej verejnosti - IT špecialistov na výuku a vzdelávanie pomocou technológii Apple. Hlavnou témou 9. ročníka Učiteľského summitu bolo: "Rozšířená realita a programování jako budoucnost a nespočet nápadů a inspirací do výuky." Do bloku predpoludnajších prednášok a prezentácií na túto tému prispeli ako jediní zo Slovenska dvaja pedagógovia našej školy. Tí do Prahy vycestovali v spoločnosti šiestich robotov Vernie, aby prezentovali zavedenie robotiky ako efektívneho spôsobu vyučovania programovania do učiva informatiky na druhom stupni pomocou iPadov a aj to, ako používať iPady a pomocou virtuálnej reality realizovať laboratórne cvičenia v predmete biológia.

050406

Sme škola, ktorá využíva klasické aj inovatívne metódy vo vyučovacom procese, ale súčasne modernizujeme aj osvedčené spôsoby vyučovania. Tak, ako sa rýchlo mení doba, musí sa prispôsobovať a aktualizovať aj vzdelávanie. To sa dnes nemôže zastaviť ani na tých najlepších vzdelávacích postupoch. Naši pedagógovia spôsoby vyučovania rozvíjajú aj podľa toho, aké nové výdobytky vedy a techniky sa zavádzajú nielen do škôl, ale aj do každodenného života našich žiakov. Súčasne musíme reagovať aj na požiadavky pracovného trhu a dopytu po nových vedomostiach, ktoré budúca generácia pre svoje uplatnenie nevyhnutne bude potrebovať.

Keďže hlavnou témou summitu a súčasným trendom predmetu informatika v učive nižšieho sekundárneho vzdelávania je vrátiť programovanie do učebných osnov, popoludní mala naša škola zastúpenie aj na workshopoch, kde sme českým kolegom prezentovali, ako programovanie vyučujeme pomocou iPadov a nových robotických súprav LEGO BOOST. Tie sme na školu získali vďaka nadácii ORANGE. Aj keď tieto súpravy pôvodne neboli určené pre EDU segment, my sme sa rozhodli ich do vyučovania informatiky nasadiť a otestovať. Túto skúsenosť sme konfrontovali s českými kolegami počas troch workshopov.

Naši šiestaci, ktorí sa na projekte podieľajú, vyrobili v rámci projektových aktivít pracovné listy s robotickými úlohami, ktoré sme zadali českým pedagógom na troch popoludňajších workshopoch summitu.

Takto sme českým kolegom predstavili nielen robotické súpravy, programovaciu aplikáciu pre iPady, ale aj naše metódy a spôsoby vyučovania a používania týchto robotov na hodinách informatiky. O tom, že sme zrejme opäť raz "trafili klinec po hlavičke", nás presvedčili pozitívne ohlasy a odozvy na naše workshopy. Českí pedagógovia sa kladne vyjadrovali najmä o novej aplikácii, s ktorou učíme základy programovania. Je názorná, jednoduchá, kompletne lokalizovaná do češtiny aj slovenčiny, zároveň nebráni možnosti využívať na hodinách informatiky základný komunikačný jazyk programátorov - angličtinu a navyše je dostatočne komplexná, aby ponúkala priestor na kreativitu a samostatnú tvorivú činnosť žiakov.

070809111012

Učiteľský summit sa v Čechách za 9 rokov svojej histórie vyprofiloval na najprestížnejšie fórum učiteľov, ktorí vo svojej práci používajú súčasné IKT a inovujú vzdelávací proces na základných a stredných školách.

Je každoročne pre všetkých účastníkov obrovským zdrojom inšpirácií, ako môže učiteľ skvalitňovať svoju prácu a robiť ju lepšie. Zároveň je aj príležitosťou konfrontovať, či najnovšie trendy sú vo vzdelávacom procese efektívne, či sa osvedčili, alebo sa im radšej vyhnúť, resp. ich nahradiť inými. Teší nás, že tie, ktoré naši učitelia na summite prezentovali nielen tohto roku, ale aj na minulom ročníku, boli podľa ohlasov, tými správnymi. Aj my sme získali nové nápady, ako môžeme IKT, ktorú už máme zaužívanú ako stereotyp, využiť ešte lepšie a efektívnejšie. Zároveň táto konfrontácia s českými kolegami bola pre nás výborným potvrdením toho, že novinky, ktoré sme zaviedli napr. pred rokom, boli dobrou voľbou a našli pokračovateľov aj za riekou Moravou.

Prečítané 2170 krát