Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 14 december 2014 12:24

Vianoce s rozprávkou

Napísala
Rok sa s rokom stretol a najkrajšie sviatky už klopú na dvere. Naša školská knižnica v tomto predvianočnom období pripravila pre žiakov ŠKD podujatie pod názvom "Vianoce s rozprávkou".
Naša škola sa aj tohto roku zapojila do česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy."
streda, 25 jún 2014 18:52

Čítam - čítaš - čítame

Napísala
Prichádzame s vyhodnotením čitateľskej súťaže Čítam - čítaš - čítame, ktorú organizovala naša školská knižnica.
nedeľa, 16 marec 2014 19:21

Čítam - čítaš - čítame

Napísala
Školská knižnica pri ZŠ, Dargovských hrdinov 19 v Humennom vyhlasuje aj tohto roku veľkú čitateľskú súťaž Čítam - čítaš - čítame.
pondelok, 10 február 2014 00:00

Prvýkrát v školskej knižnici

Napísala
V mesiaci januári naši prváci z 1.a - b - c - d triedy, spolu so svojimi triednymi učiteľkami, po prvýkrát navštívili školskú knižnicu.
utorok, 17 december 2013 22:45

Z rozprávky do rozprávky

Napísala
V mesiaci november a december sme spolu so žiakmi z krúžku Mladý knihovník, ktorý pracuje pri školskej knižnici, navštívili všetkých šesť oddelení ŠKD. Čo bolo dôvodom našej návštevy?
utorok, 10 december 2013 21:14

Vianoce v školskej knižnici

Napísala
Vianočná rozprávka je ako živá, všetko v tej rozprávke ozajstné býva. Oblátky, koláče, sviatočné šaty, ozajstná mamička i ocko zlatý.
streda, 04 december 2013 19:03

Školské knižnice - brána do života

Napísala
Netrpezlivo sme čakali na vyhodnotenie súťaže "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice " k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
piatok, 15 november 2013 00:35

Záložka do knihy spája školy II

Napísala
O projekte na podporu čítania Záložka do knihy spája školy : Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu sme na našej stránke už informovali.
sobota, 09 november 2013 16:12

Záložka do knihy spája školy

Napísala
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila tohto roku už 4. ročník česko-slovenského projektu pre ZŠ - Záložka do knihy spája školy. 
Posledný októbrový pondelok už tradične patrí knihe. Ako Medzinárodný deň školských knižníc sa oslavuje od roku 1999.
pondelok, 10 jún 2013 17:43

Čítajme si 2013

Napísala
Na celom Slovensku sa 4. júna 2013 zrealizoval zaujímavý projekt na podporu čítania Detský čitateľský maratón "Čítajme si ... ."
štvrtok, 11 apríl 2013 20:39

Najlepší čitatelia ocenení

Napísala
Vyhodnotenie školskej čitateľskej súťaže Čítam - čítaš - čítame sa uskutočnilo 5.4.2013 vo Vihorlatskej knižnici v oddelení pre deti a mládež.Vyhlásenie výsledkov bolo spojené s odovzdávaním cien pre tých najlepších a najvytrvalejších čitateľov.
pondelok, 08 apríl 2013 17:46

Medzinárodný deň detskej knihy 2013

Napísala
Čo je medzinárodný deň detskej knihy? Slávime ho každý rok v deň narodenia veľkého dánskeho rozprávkara Hansa Christina Andersena - 2. apríla.
" Najväčší dar, ktorý môže kniha človeku dať, je to, že ho sprevádza svojím kúzlom po celý život."   Dušan Kállay
Pokračujeme v publikovaní informácií o tom, ako sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc na 2. stupni.
Vedeli ste, že aj školské knižnice majú svoj sviatok? Ten sa oslavuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
nedeľa, 11 november 2012 20:47

Čítam - čítaš - čítame

Napísala
ŠKOLSKÁ KNIŽNICA pri ZŠ, Dargovských hrdinov 19 v Humennom vyhlasuje veľkú čitateľskú súťaž Čítam – čítaš – čítame.
Koncom októbra sme ukončili prácu na celoslovenskom projekte "Záložka do knihy spája slovenské školy". 
Strana 2 z 2