Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 apríl 2013 20:39

Najlepší čitatelia ocenení

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Vyhodnotenie školskej čitateľskej súťaže Čítam - čítaš - čítame sa uskutočnilo 5.4.2013 vo Vihorlatskej knižnici v oddelení pre deti a mládež.
Vyhlásenie výsledkov bolo spojené s odovzdávaním cien pre tých najlepších a najvytrvalejších čitateľov.

V prestávke medzi jednotlivými kategóriami s krátkym programom vystúpili členovia Čitateľského krúžku. Divákov pobavili dramatizáciou príbehu z knihy Opice z našej police od spisovateľky Kristy Bendovej. V ďalšej časti svojím umeleckým prednesom zaujala Ladislava Gajdošová, žiačka 2.c triedy, úspešná recitátorka okresnej súťaže v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín. Ukážkou v anglickom jazyku zase prítomných upútal žiak 2.a triedy Denis Maroš Pavlinský. Rozhovory a vyjadrenia žiakov o prečítaných knihách boli bezprostredné, nenútené a úprimné. Svojimi zápismi a ilustráciami všetkých zaujal čitateľský denník najmladšej účastníčky súťaže, mimochodom víťazky v svojej kategórii, Timei Lisakovskej, žiačky 1.a triedy. Ocenení vecnými cenami a diplomom boli prví piati z každej kategórie. A tu sú už konkrétne mená víťazov.

 

I. kategória - žiaci 1. - 2 ročníka
1. miesto Timea Lisakovská, 1.a
2. miesto Viktória Smoľaková, 2.b
3. miesto Ladislava Gajdošová, 2.c , Jana Kopáčová, 2.b
4. miesto Denis Maroš Pavlinský , 2.a 5. miesto Pavol Greňo, 2.a

II. kategória - žiaci 3. - 4. ročníka
1. miesto Natália Krídlová, 3.d
2. miesto Jozefína Bažíková , 3.d
3. miesto Nina Straková, 3.a , Miluša Miškovičová, 3.d , Samuel Turik, 4.d
4. miesto Martin Lejko, 4.b
5. miesto Nina Konfederáková, 3.d

III. kategória - žiaci 5. - 6. ročníka
1. miesto Kristína Gajdošová, 5.c
2. miesto Jana Blichová, 5.b
3. miesto Zuzana Bobaľová, 5.b
4. miesto Eva Daňová a Viktória Konfederáková, 5.c , Nikola Lukáčová, 5.b
5. miesto Viktória Drugová, 5.a , Anna Ermová, 5.c

Všetkým účastníkom čitateľskej súťaže, nielen oceneným, úprimne blahoželáme. Veríme, že aj touto súťažou sme ich aspoň trochu"nakazili čítaním" a naďalej budú prichádzať čo najčastejšie do našej školskej knižnice, ktorá chce byť nielen zásobárňou kníh, ale aj miestom, kde to naozaj žije.

Z daného podujatia si môžete pozrieť aj fotodokumentáciu, ktorú zhotovila pani učiteľka Mgr. Jana Lukáčová.

Prečítané 3116 krát