Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

PaedDr. Jana Antalová

PaedDr. Jana Antalová

nedeľa, 05 jún 2022 16:44

Život včiel

V piatok 3.6.2022 žiaci 2.A navštívili včelára v Jasenove. Privítal nás nielen príjemný bzukot pracovitých včiel, ale ja manželia Demkovci, ktorí pripravili zaujímavý program.

nedeľa, 01 máj 2022 18:41

Čo nás môžu naučiť naši rodičia?

Fakt, že rodičia sú prví učitelia svojich detí je nepopierateľný a vety z úst žiakov začínajúce „Mama ma naučila...“ , „Otec mi rozprával...“ patria medzi najmilšie. Vidieť svojho rodiča na mieste svojej pani učiteľky, pred svojimi rovesníkmi, ktorí na neho s obdivom hľadia a pozorne počúvajú, je skúsenosť, ktorá napĺňa hrdosťou každého žiaka.

utorok, 26 apríl 2022 17:31

Staroveký Egypt v 2.A

Človeka od nepamäti láka nepoznané, obalené do tajomna. Druháci z 2.A okúsili prvé kroky k starovekému Egyptu, ktorý fascinuje aj v 21.storočí. Život starých Egypťanov, hieroglyfické písmo, či hrobky faraónov – pyramídy, poznávali cez prezentácie a krátke videá.

streda, 30 marec 2022 12:18

Predškoláci v základnej škole

V utorok 29.marca  k nám v dopoludňajších hodinách zavítalo 28 predškolákov z MŠ na Štefánikovej ulici. Budúci prváci si prezreli priestory našej školy.

V dňoch 19.-23.júla som sa zúčastnila, v rámci projektu Erasmus+ : „O krok vpred“, mobility v Českej republike. Téma absolvovaného kurzu bola Game based learning and gamification, kde sme sa s učiteľmi z Grécka a Rumunska zoznamovali s rozšírenými možnosťami využitia informačných technológií v edukačnom procese.

Celoslovenská súťaž Jazykový kvet 2021 vrcholila začiatkom júna v celoslovenskom finále, ktoré vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehalo dištančnou formou. Výkony žiakov boli zaslané porote v podobe videonahrávok.

pondelok, 21 jún 2021 16:30

Prváci v školskej knižnici

Vo štvrtok 17.6. navštívili prváci z 1.A triedy školskú knižnicu, kde ich privítala pani učiteľka Mgr.Iveta Janíková aj so svojimi žiakmi z 5.A.

V dňoch 6.06.-12.06.2021 naša škola hosťovala šesť žiakov a dvoch učiteľov zo ZŠ Komenského v Trutnove, Česká republika, počas krátkodobej vzdelávacej mobility v Humennom.

nedeľa, 09 máj 2021 11:10

Úspech na Jazykovom kvete 2021

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže  - Jazykový kvet - pre deti a mládež vo veku 4-19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch.

Včera sa 30 malých programátorov z Českej a Slovenskej republiky zahralo na inžinierov a vytvorilo zábavný park.

Strana 1 z 3