Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 15 február 2024 08:11

Deň bezpečného internetu na našej škole - ročníky nižšieho stredného vzdelávania

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Vedia naši žiaci, čo by mali o sebe zdieľať online? Dotazníkovou metódou sme zistili, že približne 74% žiakov to vie.

Len 40% žiakov si myslí, že to, čo čítajú ich kamaráti online, určite ovplyvňuje ich správanie. Až 70% opýtaných žiakov sú si istí pri rozlišovaní pravdy a fikcie online a rovnako si nemyslia, že ich život nie je až taký vzrušujúci, ako životy iných ľudí, ktorých vidia online. Pozitívnym zistením je, že približne 87% žiakov nezaujíma, či dostanú na svoje príspevky na sociálnych médiách lajky, alebo nie. Väčšina opýtaných žiakov si myslí, že povedať niekomu niečo zlé online je menej bolestivé, než im to povedať osobne.

Zamysleli ste sa nad tým, že zlé slovo zasiahne toho druhého rovnako?

V posledných troch otázkach sme sa žiakov opýtali, ako by si chránili svoje osobné údaje na internete, či vedia, aké sú dôsledky zdieľania príliš veľa informácií online a či si myslia, že je dôležité mať súkromie online a prečo? Odpovede boli rôznorodé, avšak vyplynulo z nich, že žiaci sú si vedomí dôležitosti bezpečného hesla, či dôsledkov zdieľania na sociálnych sieťach a možného prenasledovania (stalking). Aktivity v rámci "týždňa" bezpečného internetu zamerané na šírenie digitálneho dobra sprevádzali aj naše hodiny v ročníkoch 5. - 9.

Triednické hodiny, hodiny informatiky, či anglického jazyka a mnohé iné boli venované diskusii, otvorenému dialógu a ďalším činnostiam zameraným na nástrahy virtuálneho sveta, zneužitie získaných informácií, digitálnu stopu, kyberšikanu či digitálne občianstvo. Žiaci zisťovali informácie o známych aj menej známych osobách, skúmali ich digitálnu stopu a určovali, či je daná stopa pozitívna, alebo negatívna. Rovnako hľadali informácie aj o sebe.

safety internet Kurilova 1

safety internet Habalova

Vytvárali plagáty, nástenky.

safety internet Polakova 1

Inkluzívny tím našej školy pripravil pre žiakov ročníkoch 5. - 6. v spolupráci so psychologičkami z Referátu poradensko-psychologických služieb otvorenú a informovanú diskusiu o tom, ako môže internet meniť ich názory, osobnosť a vnímanie reality. Rozprávali sa o výhodách ale aj rizikách komunikačných platforiem, strate súkromia, rôznych formách závislosti, o vplyve dezinformácií, kyberšikane, či zneužívaní umelej inteligencie. Pracovník odboru prevencie kriminality informačnej kancelárie Prešov priblížil žiakom pohľad na virtuálny svet aj z odvrátenej stránky.

fedurcova1

Vznikli tri príbehy, v ktorých dostali žiaci možnosť byť priamymi účastníkmi kyberšikany, či už v pozícii obete, agresora, či pasívnych prizerajúcich sa. Čo všetko sa na našich školách môže diať? Aké sú dôsledky nedbanlivého zaobchádzania so súkromím? Zistite to v troch príbehoch, ktoré sa môžu prihodiť každému, kto neuvážene posiela textovky, či príliš veľa zdieľa na sociálnych sieťach.

Naše influencerky sa pozreli na šírenie digitálneho dobra na našej školy. Čo zistili? Pozrite si v priloženom videu.

Prečítané 313 krát