Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 25 máj 2023 09:04

Výtvarný workshop v SZUŠ Via Arto

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Žiaci 5. a 6. ročníkov sa zúčastnili od 16.5. do 25. 5. 2023 v rámci výtvarnej výchovy Workshopu na SZUŠ Via Arto na Laboreckej ulici 66 v Humennom.

Vo výtvarnej miestnosti nás čakala pani učiteľka Jana Bercelová, ktorá pre nás pripravila zaujímavú výtvarnú dielňu. Žiaci zažili skutočnú atmosféru umeleckej školy. Bolo tu množstvo prác žiakov, výrobkov, farieb a výtvarných materiálov.

Žiaci pracovali v štyroch skupinách a ich úlohou bolo nakresliť zátišie pripravené na stole. Predtým prebehla motivácia, skúmali sa asociácie, čo si predstavujú pod pojmom výtvarné umenie. Každý mal napísať na lístok jedno slovo, ktoré súvisí s výtvarným umením. Lístky zozbierala, premiešala a každý si vytiahol iný. Slovo mohol zobraziť alebo napísať do práce. Súčasťou zátišia boli aj reprodukcie slávnych umelcov, ktoré sa formou rozhovoru interpretovali. Niektorých žiakov hneď presvedčila, iní sa mali poradiť s rodičmi.

Výtvarný odbor ponuka základné vyučovacie predmety: kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie. Bolo by to veľmi vhodné, hlavne pre nadaných žiakov, ktorí sa budú uberať umeleckým, či pedagogickým smerom. Prihlášky si môžu vyzdvihnúť rodičia vo Via Arto alebo u pani učiteľky Coraničovej.

Prečítané 294 krát