Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 16 december 2022 11:10

Ľudské práva v živote žiaka

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)


10. decembra si celý svet pripomenul Deň ľudských práv. Pred 74 rokmi, práve 10. decembra, Organizácia Spojených národov prijala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako reakciu na hrôzy druhej svetovej vojny. Verila, že hlavným predpokladom mierového spolužitia národov je zabezpečenie ľudskej dôstojnosti každého človeka, bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, rasu či vierovyznanie.

V spolupráci s koordinátormi mediálnej výchovy a výchovy k ľudským právam sme k tejto téme zorganizovali niekoľko aktivít. Na hodinách angličtiny sme spolu so 6.B jednotlivé práva ilustrovali. Žiaci 2. stupňa vytvorili spoločný plagát farebných rúk – symbolu jedinečnosti a rovnosti všetkých ľudí.

Témou Dňa ľudských práv v roku 2022 je “Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých.” Poznajme význam týchto pojmov a uplatňujme tieto hodnoty v každodennom živote.  Prejavujme si dôstojnosť, rešpektujme vzájomnú slobodu a zachovávajme princípy spravodlivosti.

Prečítané 214 krát