Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Veronika Krišková

Mgr. Veronika Krišková

štvrtok, 22 december 2022 09:10

Aj v zime za kultúrou...

Počas zimných mesiacov sme nesedeli iba v školských laviciach, ale vybrali sme sa zažiť a naučiť sa niečo nové do prešovského divadla či do humenskej knižnice.

streda, 14 december 2022 11:14

Od Lucie do Vianoc...

13. decembra má meniny Lucia. Naši predkovia verili, že je to najväčší stridží deň, keď môžete vidieť lietať strigy na metlách. Aby naša škola bola ochránená od zlých síl, triedy na prvom i druhom stupni povymetali Lucie v bielom.

utorok, 13 december 2022 18:07

Náš Mikuláš

6. decembra na nejednej tabuli v našich triedach žiaril nápis “Dnes je sviatok Mikuláša, neučí a neskúša sa!” A nielen to… Počas vyučovania žiakov prvého aj druhého stupňa skutočne navštívil Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi.

štvrtok, 17 november 2022 09:53

Bubnovačka 2022

V mesiaci november si pripomíname mnohé významné dni, no pre deti na celom svete sú dôležité hneď dva dátumy: 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november – Svetový deň detí.

štvrtok, 10 november 2022 16:53

Okresné kolo olympiády zo slovenčiny

10. novembra 2022 sa v Centre voľného času Dúha v Humennom konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
utorok, 08 november 2022 13:02

Halloweenske vyučovanie

Jesenné prázdniny sú tradične spojené so Sviatkom všetkých svätých a s časom, keď spoločne spomíname na našich blízkych zosnulých.

nedeľa, 09 október 2022 21:16

Timrava by sa potešila

V posledný septembrový týždeň tri naše talentované žiačky - Marika zo IV. D, Laura z V. A a Zdenka z IX. B -  nabrali odvahu a reprezentovali školu v regionálnom kole recitačnej súťaže Timravina studnička.

nedeľa, 09 október 2022 20:24

Dívame sa nielen očami...

Aj tento september sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim.

pondelok, 03 október 2022 19:12

Výsledky volieb do školského parlamentu

Dňa 29. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnili voľby do školského parlamentu. Volieb sa zúčastnili všetky triedy druhého stupňa, žiaci volili z 32 kandidátov. 

utorok, 27 september 2022 13:01

Voľby do školského parlamentu 2022

Dňa 29. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnia voľby do školského parlamentu. Voľby budú prebiehať podľa harmonogramu - počas druhej až piatej vyučovacej hodiny vo vestibule školy.

Strana 3 z 5