Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 15 december 2021 22:48

Zapojili sme sa do Hour of Code 2021

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Žiaci našej školy sa v týchto dňoch zapojili do našej registrovanej aktivity Hour of Code (na Slovensku je registrovaných 40 škôl).

Pre žiakov bolo kódovanie vo virtuálnom prostredí populárnych hier, rozprávok či filmov inšpiratívne, mnohí pokračovali aj doma. Zapojilo sa 16 tried. Aktivity jednotlivých tried prebiehali pod vedením uvedených vyučujúcich:

1.A – žiaci sa oboznámili s programovaním v jazyku Scratch, pracovali na tabletoch (p. uč. Čepová), 3. A – žiaci si vyskúšali kódovanie v Lightbot, Artist, Minecraft, AlI for Oceans ... Žiaci si počas dvoch hodín vyberali aktivitu podľa toho, čo ich zaujalo. (p. uč. Luksajová), 2.A, 3.D, 3.C - (p. uč. Lukáčová) a  3.C - (p. uč. Vatahová) žiaci si vyskúšali Minecraft a iné aktivity, 4.A – žiaci kódovali vo Flappy  (p. uč. Závodská)

5.A – žiaci sa zoznámili s jednoduchým kódovaním v jazyku Python (p. uč. Čepová). 5. ročník:  (p. uč. Hajníková): 5.C - hra Vytvor hru Flappy – žiaci si spoločne pozreli inštruktážne video a následne čítali inštrukcie a pridávali jednotlivé bloky na pracovnú plochu. (žiaci pracovali samostatne), 5.B - hra Vytvor hru Flappy - spoločne si pozreli inštruktážne video a následne žiaci čítali inštrukcie a pridávali jednotlivé bloky na pracovnú plochu (žiaci pracovali v dvojiciach). Keď úspešne dokončili level 10, mohli prejsť na inú ľubovoľnú hru.

6. ročník: (p. uč. Hajníková): 6.A, 6.C- Blockly games (bludisko) - žiaci si pozreli inštruktážne video a následne pracovali na úlohách. Najprv si spoločne povedali smer, ktorým sa má panáčik vybrať a následne tieto príkazy samostatne zadávali na pracovnú plochu. Keďže sa žiakom postupne ukazovali nové príkazy, pani učiteľka im vysvetlila, načo slúžia. (žiaci potom pracovali samostatne). 6.B -  Blockly games (bludisko) - žiaci si pozreli inštruktážne video a následne pracovali na úlohách. Žiaci vo dvojiciach prichádzali na funkčnosť nových príkazov a následne spoločne komunikovali s ostatnými dvojicami. Navzájom si pomáhali pri zadávaní príkazov. 6.D - Minecraft hodina kódu – žiaci si pozreli inštruktážne video a následne plnili úlohy -pridávali jednotlivé bloky na pracovnú plochu (žiaci pracovali samostatne). 

7. ročník: (p. uč. Hajníková): 7.A, 7.B, 7.C - Blockly games (bludisko) - žiaci si pozreli inštruktážne video a následne pracovali na úlohách. Žiaci postupne prichádzali na funkčnosť nových príkazov, následne spoločne komunikovali s ostatnými žiakmi a navzájom si pomáhali pri zadávaní príkazov. Ak úspešne ukončili posledný level, prešli na hru Film, v ktorej zadávali príkazy na vykresľovanie jednotlivých útvarov. 7.C a 5.C (aj p. uč. Kačurová).

Prečítané 199 krát