Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 27 apríl 2021 10:51

Deň Zeme v 2.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Dňa 22. apríla sme si všetci pripomenuli veľmi významný sviatok Deň Zeme. Každý sa snaží aspoň troškou prispieť k jej zlepšeniu počas svojho života minimálne tým, že separuje odpad a k  prírode sa správa s veľkou úctou. Je to naša planéta a zaslúži si, aby život na nej ešte dlho fungoval. To sa však nestane ak sa o ňu nebudeme zaujímať a správať sa zodpovedne.

My v 2.A sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Rozprávali sme sa o separovaní odpadu a pracovali s pracovným zošitom od firmy ENVI-PAK, ktorý nás preniesol množstvom zaujímavých informácií. Žiaci si robili ekotest svojej ekologickej stopy na životnom prostredí a dozvedeli sa, či sú ekovrahovia, ekolenivci, ekosapiensi alebo dokonca ekobohovia. Celkom nás to pobavilo a tí, ktorí majú voči  prírode resty sa budú snažiť o nápravu. Hovorili sme si o bioodpade a kompostovaní, ale aj o recyklácií papiera či skla. Zahrali sme si enviro-pexeso a vysvetlili si pojmy, ako je druhotná surovina, komunálny odpad, triedený zber, recyklácia, opätovné použitie a iné. Popritom všetkom sme počítali aj matematické úlohy zamerané na túto problematiku a čítali sme si zaujímavosti ku Dňu Zeme. Na hodine SJL sme našej Zemi popriali k jej sviatku veľa dobrých ľudí, a čo najmenej odpadu. Napísali sme to do jedného veľkého blahoželania.

Okoliu sme tiež venovali svoj čas, vyzbierali odpadky na brehu Laborca a školský dvor skrášlili svojimi zemeguľami.

Bol to veľmi vydarený deň, ktorý nás veľa naučil !!!

Prečítané 809 krát