Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 14 október 2020 05:41

Elektronický volebný lístok pre voľby do rady školy za zástupcov rodičov

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Volebný lístok pre rodičov (zákonných zástupcov) našich žiakov, oprávnených voličov do rady školy za zákonných zástupcov.

 Voľby do rady školy za zákonných zástupcov

Zákonní zástupcovia volia v termíne 14/10/2020 od 09:00 do 16/10/2020 do 21:00.
Tento elektronický volebný lístok je prístupný len v uvedenom termíne.
Kód na sprístupnenie volebného lístka je platný len na jedno hlasovanie.
Rodičia - voliči môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.
Zákonní zástupcovia môžu voliť a v elektronickom hlasovacom lístku vyznačiť jedného až štyroch kandidátov zo zoznamu, ktorý sa zobrazí po zadaní platného volebného kódu.
Voľby sú platné len pri nadpolovičnej voličskej účasti.
Pri účasti nižšej ako 50% bude vyhlásené druhé kolo.
Výsledky volieb a mená úspešných kandidátov zverejníme na stránkach školy.

Zoznam kandidátov do rady školy za zástupcov rodičov:

Ing. Ondrej Babjarčík
ekonóm, na našej základnej škole má dve deti, aktuálne je predsedom rady školy a vo výbore rodičovského združenia pôsobí ako hospodár.

Ing. Ivan Čornanič
na škole má jedno dieťa vo štvrtom ročníku a druhé v prípravnom ročníku. Pracuje ako referent správy bytov a nebytových priestorov na Mestskom úrade. Má skúsenosti s radou školy, nakoľko pôsobí v rade materskej školy.

Ing. Michaela Demčáková
manažér predaja, na škole má dieťa v treťom ročníku. Od začiatku školskej dochádzky dieťaťa aktívne spolupracuje s triednou učiteľkou a triednym výborom. Jej otvorenosť a ochota riešiť problémy, kreatívne myslenie a nápady ako presadiť záujmy žiakov a rodičov v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom sú predpokladmi jej úspešného pôsobenia v rade školy za rodičov.

Nikola Jelínková
šéfredaktorka Podvihorlatských novín. Na škole má jedno dieťa, ktoré navštevuje prvý ročník. Vo svojej profesii dokáže propagovať školu, tiež samotných žiakov. Znalosť regiónu ako aj všeobecný prehľad v rôznych oblastiach sú zárukou pomoci pri riešení problémov.

Ing. Ivana Lepótová
SZČO, ekonómka, účtovníčka, dvaja synovia sú žiakmi školy na prvom stupni v druhom a štvrtom ročníku. Dcéra navštevuje MŠ a bola by som rada, ak by aj ona nastúpila na túto školu. Skúsenosti s činnosťou rady má doposiaľ z MŠ, kde bola členkou. A z minulého roku ako zástupca za 1. ročník rodičovského výboru.

Mgr. Gabriela Macková
pracuje v Spojenej škole internátnej v Humennom ako učiteľka a zástupkyňa RŠ pre triedy špeciálnej materskej školy. V ZŠ Dargovských hrdinov má dve deti, v 3. a 5. ročníku.

PhDr. Jana Vasilcová
zamestnankyňa odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, členka rady školy aj v predchádzajúcom období, predsedníčka rodičovského združenia na škole. Na škole má jedno dieťa na druhom stupni. Dlhoročná spolupráca a odbornosť vo svojej profesii a znalosť školskej problematiky sú zárukou pozitívneho pôsobenia v rade školy.

 

Hlasovanie je ukončené.

Prečítané 1138 krát