Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 25 september 2020 07:20

Voľby do rady školy za zástupcov rodičov

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z vyššie uvedeného radám školy pri MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné končí funkčné obdobie v mesiacoch október - november 2020.

Mesto Humenné, zastúpené primátorom PhDr. Ing. Milošom Meričkom v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministertva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

VÝZVU NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY PRI MŠ, ZŠ, ZUŠ A PRI CVČ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ

Na základe tejto výzvy riaditeľka školy stanovila termín volieb do rady školy za zástupcov rodičov na dni 14. až 16. októbra 2020. 

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a aktuálnej situácie v súvislosti so šírením pandémie nie je možné voľby vykonať obvyklým spôsobom na pôde školy. Podľa §38b ods. 4 novelizovaného Zákona 596/2003 sa voľby do Rady školy za zástupcov rodičov budú konať bez fyzickej prítomnosti formou elektronického hlasovania v termíne 14/10/2020 od 09:00 až 16/10/2020 do 21:00 hod.

Prosíme rodičov žiakov našej školy, aby svoj záujem kandidovať do rady školy oznámili mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) alebo telefonicky na 057/776 31 59 vedeniu školy, resp. triednym učiteľom v termíne najneskôr do 09/10/2020 do 20:00.

Zoznam kandidátov zverejníme na stránkach školy v pondelok 12/10/2020. 

Elektronický hlasovací lístok bude prístupný na týchto stránkach v čase hlasovania. Hlasovať sa bude anonymne prostredníctvom náhodne generovaných číselných kódov, ktoré obržia zákonní zástupcovia našich žiakov. Zákonní zástupcovia môžu voliť a v elektronickom hlasovacom lístku vyznačiť najviac štyroch kandidátov zo zoznamu. Výsledky volieb a mená úspešných kandidátov zverejníme na stránkach školy.

Volebný poriadok pre voľby do rady školy 2020/2021

Prečítané 1620 krát