Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Renáta Vatahová

Mgr. Renáta Vatahová

Deň, keď si na oblečenie pripíname žltý kvet narcisu ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na 11.4.2019.

sobota, 04 máj 2019 11:49

FTZ: Zdravím k úspechu

„Zdravie je oblasť, v ktorej sa stále máme čo učiť“, uviedla pani Lobová z RÚVZ v Humennom.

V rámci Farebného týždňa zdravia sme pre žiakov 1.stupňa pripravili aktivitu Hravo – zdravo.

3.apríla 2019 sme netrpezlivo očakávali príchod našich tetušiek z Denného centra na Laboreckej ulici, pretože sa rozhodli inštalovať veľkonočnú výstavku svojich výrobkov v našej škole.

22. marec je svetovým dňom vody. Vo vyučovacom procese učitelia využívajú veľa tvorivých, motivačných a zaujímavých úloh pri téme „VODA“.

Medzinárodný týždeň priateľstva si 68 prvákov na našej škole pripomenulo tak trochu netradične – Iskierkou priateľstva.

pondelok, 04 marec 2019 18:59

Priateľstvá za to stoja

Posledný februárový týždeň v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva sme sa rozhodli venovať rozvíjaniu priateľstva.

Tohtoročný karneval pre žiakov 4.B triedy sa konal 30.januára 2019 tak trošku netradične – s predškolákmi MŠ Štefánikova, no a malo to svoje čaro.

sobota, 02 marec 2019 12:48

Projekt VÚB: Fašiangy v Dennom centre

Denné centrum na Laboreckej ulici každoročne udržuje tradíciu fašiangov, ktorej súčasťou je vždy aj naša škola - naši žiaci.

streda, 06 február 2019 19:35

Autogramiáda Stefi zo skupiny Mafie Corner

Dňa 31.1.2019 zavítala do našej školy naša bývalá žiačka, talentovaná speváčka Stefi, skutočným menom Štefánia Šalatová zo skupiny Mafie Corner.

Strana 8 z 19