Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 18 december 2019 18:53

Ikebana – jeden zo symbolov Vianoc

Napísala
Možnosť vyrobiť si vianočnú ikebanu mali žiaci 1.stupňa z našej školy v utorok 5. decembra 2019, kedy pre nich boli pripravené vianočné tvorivé dielne.
"Dobrý deň ... Ahoj ... Čau ... Nazdar ..." - obyčajné slová, ktoré ale majú veľkú váhu.
streda, 18 december 2019 18:48

Svetový deň výživy na našej škole

Napísala
Dňa 16.10.2019 bol Svetový deň výživy. Pripomína sa od roku 1981.
Myšlienka usporiadať volejbalový turnaj učiteľov a žiakov vznikla v minulom školskom roku v rámci Európskeho týždňa športu, ktorú inicioval tím Školy podporujúcej zdravie.
nedeľa, 03 november 2019 15:03

ETŠ – súťaž piatakov vo florbale

Napísala
Európsky týždeň športu - ako iniciatíva Európskej komisie - si kladie za cieľ zapojiť občanov do športovej a telesnej aktivity a zvýšiť ich povedomie o jej početných výhodách.
nedeľa, 03 november 2019 15:00

Biela pastelka 2019 - poďakovanie

Napísala
V piatok 20.9.2019 sa konala celoštátna zbierka BIELA ​​PASTELKA.
utorok, 20 november 2018 21:38

Svetový deň pozdravov

Napísala
Svetový deň pozdravov sa oslavuje už 46 rokov a je považovaný za jeden z nástrojov na zachovanie mieru. Stačí pozdraviť aspoň desať ľudí a zaželať im pekný deň.
utorok, 13 november 2018 14:26

Viem, čo zjem

Napísala
Odborníci v súčasnosti varujú pred obezitou, ktorá sa stala epidémiou dnešnej doby. Odhadujú, že nadváhou, či dokonca obezitou, trpí celá miliarda ľudí. Zároveň upozorňujú na fakt, že obezita nie je dedičná, dedia sa predovšetkým zlé stravovacie návyky a preto je potrebné začínať s prevenciou už v školskom veku.
nedeľa, 11 november 2018 15:03

Povedzme spolu NIE drogám

Napísala
V tomto týždni sa pod záštitou Školy podporujúcej zdravie uskutoční na našej škole akcia “Povedzme spolu NIE drogám”. Závislosť na drogách je narastajúcim problémom súčasnej doby. Podľa štatistík práve tínedžeri, ale aj žiaci v mladšom školskom veku už majú prvé skúsenosti s legálnymi, avšak často aj nelegálnymi drogami.
nedeľa, 04 november 2018 22:43

Viem, čo zjem 2018/2019

Napísala
Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť do projektu Viem, čo zjem. V poradí už tretí ročník sa opäť zameria na osvetu v oblasti zdravej výživy so zameraním na riziká, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa.
štvrtok, 01 november 2018 18:14

Jablkové hody

Napísala
V rámci týždňa Hovorme o jedle sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili aktivity "Jablkové hody".
utorok, 30 október 2018 17:52

ŠPZ v mesiaci október

Napísala
Mesiac október bol pre projektový tím ŠPZ ale aj žiakov našej školy bohatý na aktivity, ktorými sme si uctii staších ľudí žijúcich v našom meste, zapojili sme sa do súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 2018 a naši prváci sa stali oficiálnymi žiakmi našej školy. Všetko podstatné z uvedených…
piatok, 26 október 2018 21:21

"Hovorme o jedle" v školskej jedálni

Napísala
V stredu 17. 10. 2018 sme pokračovali vo vzdelávacej aktivite Hovorme o jedle 2018 praktickou časťou v školskej jedálni. Úlohou žiakov II. stupňa bolo v štvorčlenných družstvách pripraviť zdravé jedlo „Tanier zdravia“.
utorok, 23 október 2018 23:11

Hovorme o jedle 2018

Napísala
V dňoch 15. 10. až 19. 10. 2018 sme sa na našej škole po štvrtý krát pod záštitou Školy podporujúcej zdravie zapojili do súťažno - vzdelávacej aktivity zameranej na zdravé potraviny a zdravý životný štýl v rámci VI. ročníka projektu Hovorme o jedle.
nedeľa, 07 október 2018 17:13

Hovorme o jedle 2018

Napísala
V týždni od 15.10. do 19.10. sa uskutoční už VI. ročník súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 2018, ktorej cieľom podľa www.opotravinach.sk je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za…
Školy podporujúce zdravie je projekt iniciovaný Svetovou Zdravotníckou Organizáciou - úradovňou pre Európu, komisiou Európskych spoločenstiev a Radou Európy. Na Slovensku sa už niekoľko rokov realizuje ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie.