Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 02 máj 2018 15:31

S čitateľskou gramotnosťou v súťaži ,,Najbystrejší slovenčinárik“ druhákov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať, ale schopnosť rozumieť a pochopiť text je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutné.

Napriek tomu s tým majú žiaci z roka na rok po celom svete stále väčšie problémy. Od nás učiteľov sa očakáva, aby sme v tomto smere čo najviac podporili rozvoj zručnosti čítania s porozumením. Sme škola, ktorej kľúčovou zložkou vzdelávania je spomínané čítanie s porozumením rozvíjať, ale aj overiť. Pre 60 druhákov sme pripravili súťaž ,,Najbystrejší slovenčinárik“, ktorá pozostávala z dvoch triednych z dvoch školských kôl. Realizovali sme ju formou testov. Tie obsahovali 20 úloh, ktoré mali tri varianty odpovedí, z ktorých žiak volil jednu správnu odpoveď. A tu sú výsledky.

1.školské kolo

trieda

Meno a priezvisko

miesto

2.D

Anita Čičáková

1.

2.B

Leticia Simová

1.

2.D

Pavlina Katkovčinová

2.

2.A

Barbora Matejková

2.

2.A

Ema Elly Pavlinská

3.

2.A

Kristína Psárová

3.

2.A

Nina Radová

pochvala

2.A

Teo Jarina

pochvala

2.školské kolo

trieda

Meno a priezvisko

miesto

2.A

Barbora Matejková

1.

2.D

Samuel Mindák

1.

2.A

Ema Elly Pavlinská

2.

2.D

Anita Čičáková

2.

2.A

Nina Radová

3.

2.A

Šimon Šajtár

3.

Výhercom srdečne blahoželáme a budeme držať prsty v ďalšej súťaži, ktorá sa uskutoční v máji 2018.

Prečítané 1347 krát