Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 10 január 2018 12:10

Nová výzdoba školy

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Určite ste si všimli, že v priestoroch našej školy pribudla výzdoba, ktorú zrealizovali Mgr. Ivana Čepová, Mgr. Renáta Vatahová a PaedDr. Ingrid Závodská. Na jednotlivých farebných paneloch sú zobrazené rôzne témy.

Výzdoba začína históriou našej školy. Fotodokumentácia pod názvom „Kedysi to bolo takto...“ spolu so sprievodným textom odzrkadľuje spomienky na školské časy v minulosti. V skrátenej forme informujeme o zameraní našej školy pod názvom „Novšie dejiny“.

Výzdoba pokračuje dvoma panelmi pod názvom „Európska únia“. Na nich sa dozvedáme o vstupe jednotlivých členských štátov do Európskej únie, jej vznik, trvanie, zástupcov a zameranie. Ilustrácia farebných zástav znázorňuje cestu všetkých štátov do Európskej únie.

„Európska jar“ bola námetom pre ďalšie dva panely, na ktorých sme prezentovali našu činnosť a úspechy aktivít Európskej jari ( viď. www.springday2007.net). Veľký priestor je venovaný nášmu úspechu v medzinárodnej súťaži v Bruseli.

Keďže sme škola zapojená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie, ďalšie panely sme venovali tejto téme. K jednotlivým oblastiam sme pripojili fotodokumentáciu aktivít so stručným popisom.

Panely pokračujú informáciou o jednotlivých súťažiach, do ktorých sa pravidelne zapájame.

Úspechy našej školy spočívajú aj vo vyučovaní cudzích jazykov. Jeden z panelov vyzdvihuje jedinečnosť francúzskeho jazyka, s ktorým sa spájajú rôzne aktivity našich žiakov, výmenné pobyty, korešpondencia, história...

Môžeme sa pochváliť aj našimi mladými športovcami – hokejistami a tenistami. Radosť zo športu, oblečenie, výstroj, zápasy, trénerov môžete vidieť na posledných dvoch paneloch.

Veríme, že usmiate tváričky na jednotlivých paneloch skrášľujú interiér našej školy a prispievajú k celkovej lepšej nálade.

Prečítané 1596 krát
Viac z tejto kategórie: « Voda, to je keď... Deň matiek »