Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Od transportu materiálu a využívania príkazov zo zelenej palety nazývanej “action blocks” sme sa v decembri posunuli k príkazom zo žltej palety nazývaných aj “flow blocks”.

V súčasnosti je otázka Detských práv, potreba ich poznania a rešpektovania veľmi dôležitá. Detské práva sú porušované nielen zo strany “dospelákov”.

Po netradičných hodinách chémie sme sa v našom eTwinningovou projekte Women with conscience and science: Marie Curie, looking for eTwinnio posunuli k získavaniu poznatkov z ďalšieho prírodovedného predmetu, z oblasti astronómie. Vedy, ktorá je úzko spojená predovšetkým so zákonmi fyziky.

V roku 1989 bol Valným zhromaždením OSN prijatý dohovor o právach dieťaťa a štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor sa zaviazali rešpektovať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých práv garantovaných týmto dokumentom.

pondelok, 02 december 2019 16:05

IT Akadémia - Robotický krúžok I v novembri

Hoci začiatok mesiaca patril ešte k poslednému dolaďovaniu a finalizácii programu pre transport materiálu pomocou využitia veľkých motorov určených na pohyb a stredného motora pomocou ktorého môžeme ovládať ramená, dievčatá z robotického krúžku I. sa po zvládnutí základných príkazov zo skupiny príkazov Action Blocks pustili do dizajnovania robotov a ku konštrukcii pribudli senzor farby a senzor vzdialenosti.

pondelok, 02 december 2019 11:22

Extra hodiny biológie v mesiaci november

Začiatkom novembra sme ukončili naše laboratórne pozorovania zamerané na metabolizmus kvasníc. Alkoholové kvasenie je proces, pri ktorom kvasinky premieňajú sacharidy na etanol a CO2.

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio aka sme už informovali je eTwinningový projekt, kterého cieľom je prepojenie prírodovedných predmetov a pochopenie zákonov prírody ako celku.

pondelok, 25 november 2019 16:27

Spike tím na hodinách STEAM

Robotika a programovanie sa postupne začleňuje do kurikula informatiky vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania. Táto implementácia vytvára pre žiakov možnosť získať skúsenosti v novodobej gramotnosti, ktorou je programovanie. Pre nás učiteľov to znamená priestor pre ďalšie sebavzdelávanie ale aj aktívny prístup ku skvalitňovaniu vzdelávania našich žiakov.

Tento prelom mesiacov sa niesol v duchu nadchádzajúcej mobility, ktorej sa zúčastnilo šesť žiakov nášho projektového tímu. Program mobility bol nabitý projektovými aktivitami, na ktorých pracovali žiaci výlučne v medzinárodných tímoch.

September znamenal pre našich žiakov nielen návrat do školských lavíc a k školským povinnostiam ale aj pokračovanie v projektových aktivitách projektu programu Erasmus+ “Raise your ICT skills in raised school gardens” a samozrejme nové výzvy spojené s týmto projektom.
Strana 8 z 23