Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

piatok, 14 február 2020 05:37

Mobilita Slovensko - Deň 2

Druhý deň bol podľa stanoveného programu plný aktivít a pracovných projektových povinností. Bol zároveň najdlhším pracovným dňom celého týždňa.

nedeľa, 09 február 2020 19:12

Týždeň detských práv na našej škole

Už od zajtra 10. 02. 2020 bude naša škola hosťujúcou školou pre našich projektových partnerov z Portugalska, Talianska a Grécka. 16 zahraničných žiakov v doprovode 7 učiteľov sa začlení do vzdelávacieho procesu na našej školy a stane sa jeho súčasťou na celý týždeň.

pondelok, 23 december 2019 09:55

Extra hodiny biológie v mesiaci december

Odhadnete pH podľa chuti? Túto problémovú otázku riešili naši šiestaci počas extra hodín biológie v decembri. Meranie pH sa často spája s pojmom kyslosť, čo v nás indikuje, že vieme pH odhadnúť na základe našich chuťových vnemov.

Od transportu materiálu a využívania príkazov zo zelenej palety nazývanej “action blocks” sme sa v decembri posunuli k príkazom zo žltej palety nazývaných aj “flow blocks”.

V súčasnosti je otázka Detských práv, potreba ich poznania a rešpektovania veľmi dôležitá. Detské práva sú porušované nielen zo strany “dospelákov”.

Po netradičných hodinách chémie sme sa v našom eTwinningovou projekte Women with conscience and science: Marie Curie, looking for eTwinnio posunuli k získavaniu poznatkov z ďalšieho prírodovedného predmetu, z oblasti astronómie. Vedy, ktorá je úzko spojená predovšetkým so zákonmi fyziky.

V roku 1989 bol Valným zhromaždením OSN prijatý dohovor o právach dieťaťa a štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor sa zaviazali rešpektovať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých práv garantovaných týmto dokumentom.

pondelok, 02 december 2019 16:05

IT Akadémia - Robotický krúžok I v novembri

Hoci začiatok mesiaca patril ešte k poslednému dolaďovaniu a finalizácii programu pre transport materiálu pomocou využitia veľkých motorov určených na pohyb a stredného motora pomocou ktorého môžeme ovládať ramená, dievčatá z robotického krúžku I. sa po zvládnutí základných príkazov zo skupiny príkazov Action Blocks pustili do dizajnovania robotov a ku konštrukcii pribudli senzor farby a senzor vzdialenosti.

pondelok, 02 december 2019 11:22

Extra hodiny biológie v mesiaci november

Začiatkom novembra sme ukončili naše laboratórne pozorovania zamerané na metabolizmus kvasníc. Alkoholové kvasenie je proces, pri ktorom kvasinky premieňajú sacharidy na etanol a CO2.

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio aka sme už informovali je eTwinningový projekt, kterého cieľom je prepojenie prírodovedných predmetov a pochopenie zákonov prírody ako celku.

Strana 6 z 21