Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 09 február 2020 19:12

Týždeň detských práv na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Už od zajtra 10. 02. 2020 bude naša škola hosťujúcou školou pre našich projektových partnerov z Portugalska, Talianska a Grécka. 16 zahraničných žiakov v doprovode 7 učiteľov sa začlení do vzdelávacieho procesu na našej školy a stane sa jeho súčasťou na celý týždeň.

Hlavnou témou týždňa projektových aktivít bude detské právo, ktoré si vybrali ako hlavnú projektovú aktivitu slovenskí žiaci. Právo na hru, ktoré patrí každému dieťaťu bez rozdielu národnosti, farby pleti, sociálneho prostredia, v ktorom vyrastá, či zdravotného stavu dieťaťa, bude sprevádzať našich žiakov na každom ich kroku, počas tvorivých dielní “T-shirt workshops”, kompletizovaní oficiálneho rollupu mobility, ktorým doplníme dva súčasné roll-upy prebiehajúcich projektov na našej škole, ako aj pri natáčaní krátkych videofilmov, digitálnych príbehov o práve detí na hru. Ich scenáristami, hlavnými aktérmi, kameramanmi, zvukármi, kulisármi a režisérmi budú práve naši projektoví žiaci, ktorí budú pracovať v piatich medzinárodných tímoch. Podpornými aktivitami budú aktivity zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií, podporu práce v skupinách a otvorené hodiny odučené rovesníckou metódou P2P.

Veríme, že pripravený program bude pre naše partnerské školy zaujímavý a inšpiratívny, a že vytvorí priestor nielen pre výmenu pedagogických skúseností a zručností, ale zároveň posilní pracovné partnerské vzťahy a poskytne žiakom priestor pre vytvorenie spoločnej európskej dimenzie škôl a pomôže im zlepšiť jazykové zručnosti a nájsť si nových kamarátov zo zahraničných škôl.

Našim žiakom budeme držať palce, aby sa im podarilo zvládnuť celý náročný týždeň a splniť všetky projektové aktivity a výstupy. Už teraz sa chceme poďakovať všetkým členom projektového tímu (žiakom a učiteľom) projektu “Make your Avatar the Right Human) za manažment a prípravu celotýždenného programu tejto 1. krátkodobej výmeny skupín žiakov, ktorou štartujeme nové dvojročné partnerstvo troch európskych škôl napĺňajúcich dohovor o právach dieťaťa organizácii UNICEF a OSN.

Prečítané 470 krát