Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 02 december 2019 16:34

Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa - Ochrana pred škodlivým účinkom drog

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V roku 1989 bol Valným zhromaždením OSN prijatý dohovor o právach dieťaťa a štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor sa zaviazali rešpektovať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých práv garantovaných týmto dokumentom.

 

Tento dohovor obsahuje viac ako 40 článkov zameraných na jednotlivé ľudské práva a práve článok 33 tohto dohovoru (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf) hovorí o tom, že každé dieťa má právo byť chranené pre drogami a ľuďmi, ktorí sa živia výrobou a predajom drog.

November aj na našej škole sprevádzajú už niekoľko rokov aktivity, ktorých cieľom je práve prevencia pred týmito škodlivými látkami pretože práve v tomto mesiaci sa venujeme aktivitám Európskeho týždňa boja proti drogám a Európskeho týždňa prevencie proti drogám.

Aj vytvorenie nástenky, na ktorej sa aktívne podieľajú žiaci, je spôsob, ktorým môžu upútať pozornosť a zároveň splniť účel prevencie či informovanosti.

Z priloženej fotodokumentácie je zrejmé, že fantázia našich žiakov nemá hranice a žiaci sú schopní aj pomocou vlastných kresieb a nápadov vyjadriť dosť komplikovanú tému, akou sú drogy vs. zdravý životný štýl.

Cesta k droge a k závislosti na nej je pomerne jednoduchá. Ľudia po nej siahajú v situáciách, v ktorých sú vystavení stresu, záťaži, alebo naopak nude. 

Jednou z účinných možností, ako dodržiavať článok 33 Dohovoru o právach detí, je účinná prevencia s dostatkom informácií o negatívnom vplyve drog formou aktívneho trávenia voľného času, či už prostredníctvom mimoškolských aktivít v rôznych záujmových útvaroch alebo športovaním, prípadne aktívnou realizáciou záujmov detí, ktoré sú podporované školou a predovšetkým rodičmi.

Prečítané 470 krát